vineri, 30 martie 2012

au căpătat făgăduinţe - David

Evrei 11:32 - Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel, şi de prooroci.

                                              VI

                       David - ebr.=căpetenie, preaiubit - a fost, ca urmaş al lui Saul, rege în Israel, cca. 1004 Î.C. - 965 Î.C. Tânărul păstor David este uns rege de proorocul Samuel, fără ca Saul, rege în funcţiune, să ştie despre aceasta. Apoi David este dus la curtea regelui, unde cântecele lui interpretate la o harpă, îi alungă acestuia supărarea şi melancolia, duhul lui cel rău. Regele îl preţuieşte pe David, şi-l face purtătorul său de arme. În altă parte Vechiul Testament redă o altă tradiţie, potrivit căreia David vine la curtea lui Saul după ce se luptă cu Goliat. La provocarea uriaşului filistean, regele promite mâna fiicei sale aceluia care îl va birui pe uriaş, şi aşa pe toţi filistenii. David este singurul care se încumetă; armura oferită de Saul fiindu-i mult prea mare, David iese la luptă înarmat doar cu o praştie şi câteva pietre, dar izbuteşte să-l ia prin surprindere pe Goliat, şi-l ucide. La curte David se împrieteneşte cu unul dintre fiii lui Saul, Ionatan, între ei legându-se o prietenie de legendă. Saul devine în curând bănuitor, el văzând în David un rival. Încearcă de mai multe ori să-i ia viaţa. Când regele îi cere, în schmbul mâinii fiicei sale Micol, 100 de prepuţuri ale filistenilor, David îi aduce 200. După ce Saul caută să-l omoare cu propria sa mână, David fuge la Samuel, la Rama. Vine apoi un timp când David trăieşte în Iudeea, în pustie, tâlhărind împreună cu o ceată de hoţi. De două ori i se iveşte prilejul de a-l ucide, la rându-i, pe Saul, dar îl cruţă. O dată, găsindu-l singur într-o peşteră, se mulţumeşte să-i taie poala hainei. În dimineaţa următoare, ţinându-se precaut la o oarecare distanţă, îi arată regelui bucata de postav ruptă. Altă dată, David împreună cu Abişai, se furişează noaptea în cortul în care dormea Saul, şi îi ia acestuia suliţa şi un vas cu apă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu