duminică, 1 aprilie 2012

au căpătat făgăduinţe - David

Evrei 11:32 - Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel, şi de prooroci.

                                              VII

           Pe vremea când tâlhărea, David o întâlneşte pe Abigail, isteaţa soţie a lui Nabal, pe care, după ce rămâne văduvă, David o va lua de soţie. Intrând în slujba filistenilor, lui David i se dă în stăpânire cetatea Ţiglag. Ajuns fiind un supus de încredere, David îl convinge pe Achiş, regele filistenilor, că năravurile sale de a prăda ţinuturile din împrejurimi, unde nu lasă în urmă nici un supravieţuitor, ar fi îndreptate împotriva lui Israel. La un nou atac al filistenilor asupra lui Israel, David îl însoţeşte pe Achiş, dar nu-i este îngăduit să lupte împotriva propriului său popor. La întoarcere, găseşte Ţiglagul distrus de năvălitorii amaleciţi, iar femeile şi copiii duşi în robie. David îi urmăreşte pe năvălitori, şi reuşeşte să-i elibereze pe captivi, printre care se afla şi Abigail. Saul şi Ionatan sunt ucişi de filisteni. David îl plânge pe fratele său Ionatan, dar şi pe tatăl acestuia, într-o cântare de jale. David este uns acum rege în Iuda; în acelaşi timp căpetenia oştirilor lui Saul, Abner, îl proclamă rege în Israel pe fiul lui Saul, Isboşet. După şapte ani de război civil, Abner, care tocmai începuse tratativele cu David, este ucis de căpetenia lui David, Ioab, care răzbună astfel moartea unui frate. Este ucis şi Isboşet. David este uns rege peste întregul Israel. Când chivotul Domnului ajunge la Ierusalim, însoţit de alaiul mulţimii care exulta, o icoană preînchpuitoare a intrării lui Isus în Ierusalim, regele joacă înaintea Domnului îmbrăcat în scurtul efod de in al preoţilor. Prima lui soţie, Micol, văzându-l, îl dispreţuieşte. Plănuita zidire a Templului nu va fi realizată decât de fiul lui David, Solomon, pe locul unde a luat sfârşit ciuma, cu care a fost pedepsit Israel din pricina unei numărări a poporului făcută de David fără acceptul direct al lui Dumnezeu. Sub David Israel ajunge o mare putere, dar acest lucru va dura doar puţină vreme.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu