marți, 3 aprilie 2012

au căpătat făgăduinţe - David

Evrei 11:32 - Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel, şi de prooroci.

                                                  IX

                             Isus Cristos este numit fiul lui David în tradiţia creştină, în special de către evanghelistul Matei, echivalat fiind, implicit şi indirect, cu aşteptatul Mesia, intrarea lui Isus în Ierusalim este probabil cel mai cunoscut exemplu de adeverire (Matei 21:9; 22:42) Osana  Fiul lui David! strigă mulţimea. Tabelele genealogice din Matei şi din Luca afirmă înrudirea lui Isus cu David, lucru susţinut şi de Pavel. Totodată în Noul Testament Isus este Domnul lui David. David este menţionat în Noul Testament şi fără referire la Isus, fiind considerat un prooroc al poporului evreu, şi un erou al credinţei. Biblia nu trece nicăieri cu vederea păcatele sau defectele de caracter ale copiilor lui Dumnezeu.  Tot ce a fost scris înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră. (Romani 15:4) o parte a misiunii Scripturii fiind tocmai aceea de a avertiza prin exemple, dar şi de a încuraja prin exemple. Păcatul lui David din întâmplarea cu Urie este un exemplu important şi din acest punct de vedere. Această pată trebuie să fie văzută, cred eu, chiar aşa cum şi este ea-o pată pe un caracter care desigur a fost bun şi frumos pentru gloria lui Dumnezeu. Este adevărat că în viaţa lui David putem găsi trăiri şi întâmplări care par respingătoare pentru copiii Noului Legământ, dar nu trebuie să uităm că David a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 13:36)  şi că, în generaţia lui, el s-a evidenţiat ca o lumină strălucitoare pentru cei care vroiau să se apropie de Dumnezeul lui Israel, lucru rămas valabil şi pentru noi, acum. Realizările lui David au fost multe şi felurite: om de acţiune, rege, poet, tandru îndrăgostit, generos şi cu ai lui dar şi cu duşmanii, judecător aprig şi drept, prieten loaial, soţ şi tată iubitor. El a avut deci multe calităţi pe care noi le putem considera demne de toată admiraţia la un om, dar, ca oricare om, a avut şi defecte.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu