joi, 26 aprilie 2012

Cetatea Dumnezeului Celui viu

Evrei12:22 - Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de Cetatea Dumnezeului Celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,
Evrei 12:23 - de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi,
Evrei 12:24 - de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.

                                        Credinţa noastră ca un munte! Credinţa înseamnă o apropiere conştientă şi pe deplin trăită de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii. Sângele stropirii, adică sângele jerfei cristice. Jertefele sunt eficiente numai urmare a morţii. Deci sângele stropirii, sângele lui Cristos, trebuie înţeles ca moarte ispăşitoare a Mântuitorului. Deşi Dumnezeu nu moare, El a acceptat starea de moarte timp de trei zile, pentru ca sângele stropirii să devină sânge ispăşitor. Mai înseamnă credinţa o apropiere conştientă şi deplin trăită de biserică, şi anume de Biserica celor întâi născuţi deci de biserica primară. Atunci şi acolo, în Biserica dintâi, credinţa creştină era mult mai curată, neajungând încă să fie pervertită de tot soiul de sciziuni sau separări sectoriste. Existau probleme desigur, şi încă de viaţă şi de moarte, existau discuţii multe, dar toate acestea nu duseseră încă la rupturi provocatoare de dureri. Epistola către Evrei a fost scrisă în deceniul 6-7 după Cristos, iar dacă atunci se vorbea despre necesitatea unei apropieri de Biserica dintâi, cu atât mai mult este ea necesară astăzi, până când s-au întâmplat atâtea în credinţă şi în biserică încât să vorbim despre credinţe şi biserici, deşi Scriptura ne zice că ar trebui să fie o singură credinţă, spusă într-o singură Biserică. Mai înseamnă credinţa o apropiere reverenţioasă  de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi. Pentru a ne apropia de cineva, trebuie să-l cunoaştem, asta cu atât mai mult cu cât vrem o apropiere spirituală. De aceea ne-a dat Dumnezeu tiparul, deci cartea, şi apoi PC-ul şi cine ştie câte va mai da El omului, pentru a ne uşura apropierile. Dar la fel este vorba şi despre apropierile noastre de mulţi oameni desăvârşiţi care au trăit înaintea noastră. Ne putem apropia cu o la fel de mare uşurinţă de Augustin, sau de R. Wurmbrandt, sau de alţii şi alţii, pentru că desăvârşirea lor este evidentă. Au existat, există şi vor exista mulţi desăvârşiţi de care, iată! e bine să ne apropiem spre a ne uşura apropierea de Dumnezeu. Dar peste toate, credinţa înseamnă o apropiere conştientă şi deplin trăită de Dumnezeu, Judecătorul tuturor. De Dumnezeu, care este iubire  nu ne putem apropia decât cu iubire. Ne apropiem cu adevărat de Perfecţiunea divină numai încercând să devenim cât mai apropiaţi de perfecţiune. Iar spre a ne uşura înţelegerea, Cristos-Cel-Perfect a coborât în imperfecţiune noastră. Aşa a considerat El să ne arate calea. El a suferit pentru ca să fim cât mai perfecţi, deci aşa trebuie să suferim şi noi, fiecare. El ne doreşte cu o dorinţă mai mare şi mai curată decât a noastră, căci dorinţa Lui este dorinţă de Dumnezeu.
   Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 12:22 - Dimpotrivă, voi v-aţi apropiat de multele Sionului şi de Cetatea Dumnezeului-Celui-Viu, de Ierusalimul ceresc şi de zeci de mii de îngeri în sărbătorească adunare,
Evrei 12:23 - şi de adunarea întâilor născuţi care sunt scrişi în ceruri, şi de Dumnezeu Judecător al tuturor şi de duhurile drepţilor celor ajunşi la desăvârşire,
Evrei 12:24 - şi de Isus, Mijlocitorul unui nou testament, şi de sânge de stropire care grăieşte mai bine decât acela al lui Abel.
  Scriu aici, pentru o mai uşoară comparaţie, şi Traducerea lumii noi - Martorii lui Iehova. Suntem obligaţi să fim atenţi la modificările pe care le-au făcut, potrivind Biblia la doctrina lor:
Evrei 12:22 - ci v-aţi apropiat de un munte, Sion, şi de un oraş al Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de miriade de îngeri
Evrei 12:23 - în adunare generală, de congregaţia întâilor născuţi care au fost înscrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de viaţa spirituală a celor drepţi care au fost făcuţi perfecţi,
Evrei 12:24 - de Isus, mediatorul unui legământ nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.

Un comentariu: