miercuri, 4 aprilie 2012

au căpătat făgăduinţe - Samuel

Evrei 11:32 - Şi ce voi mai zice?Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel, şi de prooroci.

                                                 X

                              Samuel - ebr.=numele lui Dumnezeu - profet, şi ultimul judecător în Israel, fiul lui Elcana şi al Anei. Copil fiind, Samuel slujeşte, după promisiunea făcută de mama lui, preotului Eli, în locaşul de la Silo. Şi creştea mereu cu vârsta, şi era iubit şi de Dumnezeu şi de oameni.  Eli moare la o vârstă înaintată, când primeşte vestea că într-o bătălie cu filistenii, chivotul legământului a căzut în mâinile duşmanului. Samuel preia funcţia de judecător, care, în perioada prestatală a Israelului, era o autoritate impusă. El adună poporul împotriva duşmanului, şi filistenii sunt bătuţi cu ajutorul Domnului  Apoi, timp de aproape o generaţie, Israel trăieşte în pace, atât din interior cât şi din afară. Fiii lui Samuel sunt desemnaţi ca succesori. Dar deoarece ei se lasă mituiţi, poporul vrea un alt rege. Samuel avertizează împotriva unui astfel de suveran puternic, dar în urma unei revelaţii divine, îl unge pe Saul ca rege, urmând ca el să fie confirmat de către popor. Îndată după aceea Samuel renunţă la funcţia de judecător. Atunci când Saul nu urmează porunca lui Yahve în privinţa unei anumite pedepse, vine Samuel să corecteze greşala, ucigându-l cu propria lui mână pe Agag, regele Amaleciţilor. Cu Saul nu se mai întâlneşte până în ziua morţii sale. La porunca lui Yahve, care l-a lepădat pe Saul din pricina neascultării sale, Samuel îl unge rege pe David. Când Samuel moare, tot poporul Israel îl plânge. Este îngropat în terenul lui din Rama. Se pot sublinia, în principal, două lucruri referitoare la rolurile pe care le-a avut Samuel: în primul rând, deşi se poate admite că activitatea lui a fost deosebit de complexă, cartea Judecători subliniază rolul lui de lider militar şi judecător; în al doile rând, Samuel a trăit într-o perioadă de criză şi de tranziţie, rolul lui fiind de calmare şi bună-rânduire a celor ce se întâmplau atunci. Despre Samuel se poate afirma, în final, că a combinat rolul de prooroc cu acela de judecător, şi a reuşit.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu