luni, 23 aprilie 2012

urmăriţi pacea

Evrei 12:14 - Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.

                                                Doar vindecaţi de ispitiri putem înainta spre Dumnezeu. Iar pentru a merita să Îl vedem, deci pentru a ne merita mântuirea, pentru a merita acea ieşire la locul larg unde toţi Îl vor vedea pe Domnul, trebuie să urmărim pacea şi sfinţenia. Dar nu putem urmări ceva ce nu ştim ce înseamnă. Ce înseamnă pacea şi sfinţenia? Ne-o spune Cuvântul. Deşi puţine, dorinţele lui Dumnezeu - să-L iubim pe El şi pe aproapele - pot fi spuse şi explicate în multe, foarte multe cuvinte, şi, de cele mai multe ori cuvintele prea multe dau naştere la confuzii, neclarităţi, dau naştere la greşeli luate drept adevăruri, în timp ce adevărurile sunt uitate. Când se referă la cele ce sunt ale cezarilor, aceste confuzii sau greşeli pot fi corectate şi iertate sau acuzate prin legi. Când se referă la cele ce sunt ale lui Dumnezeu, cuvintele, toate prea-multele cuvinte devin, ar trebui să devină un singur Cuvânt, Cuvântul care era la început, Cuvântul care era cu Dumnezeu, şi care era Dumnezeu, care este Dumnezeu, prin care toate, inclusiv cuvintele referitoare la cele ce sunt ale cezarilor, au fost făcute, Cuvânt în care viaţa există în deplinătatea ei, Cuvânt care e lumina biruitoare asupra întunericului. Acest singur Cuvânt ne îndeamnă spre o singură credinţă, ilustrată printr-un singur botez, nu cu apă ci cu foc, focul iubirii. Luminându-ne şi încălzindu-ne la acest foc, toţi vom  înţelege pacea şi sfinţenia. 
   Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 12:14 - Căutaţi pacea cu toţi, şi sfinţenia, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu