joi, 15 martie 2012

a dat porunci cu privire la oasele sale

Evrei 11:22 - Prin credinţă a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârşitul, de ieşirea fiilor lui Israel din Egipt, şi a dat porunci cu privire la oasele sale.

                                                III

                                        După ce, pe drumul de înapoiere acasă a fraţilor lui Iosif, aceştia sunt acuzaţi de furt, în urma unei înşelăciuni chiar de Iosif pregătită, Iuda, care se pusese chezaş tatălui lor pentru Beniamin, vrea să ia asupra lui pedeapsa pentru pretinsul furt. Iosif preţuieşte purtarea fraţilor săi, şi li se face cunoscut.  Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care l-aţi vândut în Egipt ... Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru păstrarea vieţii voastre.   Iosif propune tatălui şi fraţilor săi să se mute, cu tot neamul, în Egipt, în ţinutul Gosen.  Seminţia lui Israel cum se numeşte acum aceea a lui Iacov, pleacă acolo unde va rămâne până la exodul din timpul lui Moise şi Aaron. Iacov a mai trăit în Egipt încă 17 ani, şi a murit la 147 de ani. După ce l-au plâns, Iosif duce osemintele tatălui lor, în patrie, şi le îngroapă alături de cele ale lui Avraam şi ale lui Isaac, în peştera Macpela, lângă Hebron. Fraţii lui Iosif se temeau acuma că acesta s-ar putea răzbuna pentru fapta lor de mai demult. Dar el îi linişteşte: Iată, voi aţi uneltit asupra mea rele, dar Dumnezeu le-a întors în bine, ca să facă cele ce sunt acum, şi să păstreze viaţa unui popor numeros.  Înainte de moarte, Iosif obţine promisiunea fiilor săi ca la plecarea din Egipt să-i ducă osemintele cu ei. Peste 400 de ani Moise îi împlineşte promisiunea. După ajungerea în ţară, osemintele lui Iosif sunt îngropate la Sichem, pe o proprietate dobândită de Iacov.
                                             Triburile lui Efraim şi Manase, care au descins din cei doi fii ai lui Iosif, sunt numite uneori triburile lui Iosif sau casa lui Iosif. Referindu-se la Efraim şi Manase, mai târziu Moise îl va binecuvânta pe Iosif.
                                               a dat porunci cu privire la oasele sale  citind aceasta, şi gândindu-ne la ce s-a întâmplat cu oasele strămoşilor şi copiilor lui Iosif, putem înţelege mai uşor care este semnificaţia morţii pentru noi, oamenii.
     Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 11:22 - Prin credinţă Iosif, spre sfârşitul său, a pomenit despre ieşirea fiilor lui Israel şi a dat porunci cu privire la osemintele sale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu