miercuri, 28 martie 2012

au căpătat făgăduinţe - Samson

Evrei 11:32 - Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel, şi de prooroci.

                                                  IV

                 Cei mai mulţi dintre judecători au avut probleme morale şi religioase, dar ele sunt mult mai accentuate în cazul lui Samson, a cărui senzualitate, iresponsabilitate şi lipsa unui interes adevărat faţă de religie şi Dumnezeu sunt evidente. Cu toate acestea el este inclus în lista eroilor credinţei. Poate uimi legătura care există între îmbrăcarea lui cu Spirit Sfânt şi caracterul lui deplorabil. Trebuie făcută o distincţie între nivelul de apreciere a israelitului obişnuit din vremea lui Samson, care din cauza urii faţă de filisteni aprecia ceea ce a făcut Samson, şi nivelul oamenilor lui Dumnezeu din Israelul de după aceea, care erau conştienţi de neajunsurile lui Samson. Putem să ne punem întrebări despre folosirea de către Dumnezeu a unui agent precum Samson, putem fi deranjaţi de unele detalii, dar nu trebuie să uităm nici o clipă că Dumnezeu este Suveran, şi El l-a folosit pe Samson în vremurile întunecoasei perioade a judecătorilor pentru a împlini un rol unic şi vital pentru poporul său, care era poporul ales al lui Dumnezeu.  Deci şi pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Aş vrea să cred că gândirea mea de creştin nu m-a împiedicat să judec corect ceea ce am scris aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu