luni, 26 martie 2012

au căpătat făgăduinţe - Barac

Evrei 11:32 - Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de prooroci.

                                             II

                                    Barac - ebr.=fulger - fiu al lui Abinoam din Chedeş, cca. 1200 Î.C.  La porunca proorociţei Debora, Barac adună oaste şi înfrânge, cu ajutorul ei, trupele lui Sisera, căpetenia oştirilor lui Iabuin, regele Canaanului. În Israel Barac face parte dintre judecători, el fiind socotit un salvator pentru evrei. Proorocul Samuel îl aminteşte în cuvântul său de rămas bun, alături de Ieroboam şi Ieftaie. Detaliile victoriei sale, cu ploaia torenţială care a dus la revărsarea pârâului Chison, imobilizând carele de război ale lui Sisera, sunt descrise plastic în Cântarea Deborei - Judecători 5:15-22.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu