duminică, 4 martie 2012

o patrie cerească

Evrei 11:16 - Dar doreau o patrie mei bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.
Evrei 11:17 - Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare; el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!
Evrei 11:18 - El, căruia i se spusese: "În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!"
Evrei 11:19 - Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar şi din morţi; şi drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.

                                                       I

                            La apropierea morţii sale, Avraam l-a pus pe Eliezer să jure că va lua pentru Isaac o soţie din neamul său, de pe lângă Haran. În felul acesta, strănepoata lui Avraam, după un unchi, Rebeca, devine soţia lui Isaac. Avraam însuşi, când era înaintat în vârstă, s-a căsătorit cu Chetura, ai cărei fii au devenit strămoşii triburilor Dedan şi Madian. După ce a dat tot ce a avut lui Isaac, şi după ce a dat daruri celorlalţi fii, Avraam moare la vârsta de 175 ani. A fost îngropat la Macpela. Despre Avraam s-a recunoscut că a fost în stare să poruncească fiilor lui şi casei lui după el, să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine (Geneza 18:19) Avraam şi-a declarat deschis credinţa lui în Dumnezeul Atotputernic, Preaînalt, Stăpânul cerului şi al pământului, Judecătorul drept al poporului său şi al întregii omeniri. El a crezut că Yahve este drept, înţelept, neprihănit, bun şi milostiv. Avraam a descoperit judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului, dar cu toate acestea a mijlocit pentru Ismael şi pentru Lot deşi ştia că aceştia greşiseră, conştient că trebuie să aibă încredere în judecata finală a lui Dumnezeu. În felul acesta Avraam ne dă o lecţie despre cum trebuie să îi apărăm chiar şi pe aceea care, după părerea noastră greşesc, şi anume: cu mare încredere în judecata dreaptă a Judecătorului. Judecător cu care Avraam a avut o părtăşie deosebită, primind revelaţii speciale de la Acesta în vedenii, dar şi sub formă de vizită umană a unor mesajeri divini. Avraam s-a înhinat lui Yahve chemând Numele Lui, şi zidindu-I altare. Monoteismul lui evident este în contrast cu politeismul strămoşilor lui. Credinţa lui Avraam se poate vedea din ascultarea lui imediată, ori de câte ori l-a chemat Dumnezeu.
             Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 11:16 - dar de fapt ei doresc una mai bună, adică cerească. Iată de ce Dumnezeu nu Se ruşinează să Se numească Dumnezeul lor: că le-a pregătit cetate.
Evrei 11:17 - Prin credinţă l-a adus Avraam pe Isaac spre jertfă, atunci când a fost pus la încercare; el, cel ce primise făgăduinţele, îl aducea spre jertfă pe singurul său născut,
Evrei 11:18 - el, cel căruia i se spusese că "numai cei din Isaac se vor numi urmaşii tăi!"
Evrei 11: 19 - El a socotit că Dumnezeu putere are chiar să învie pe cineva din morţi; drept aceea, el l-a primit înapoi, dar şi-n prefigurare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu