vineri, 2 martie 2012

În credință au murit toți aceștia

Evrei 11:12 - De aceea, dintr-un singur om, și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.
Evrei 11:13 - În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini, și călători pe pământ.
Evrei 11:14 - Cei ce vorbesc în felul acesta, arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii.
Evrei 11:15 - Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea.

                                                 Yahve i-a promis prin legământ lui Avraam și urmașilor lui, țara care se întinde de la râul Eufrat, spre sud-vest. Același legământ divin i-a reafirmat promisiunea de a avea o familie numeroasă, din care vor ieși multe popoare. Neavând copii, Avraam l-a numit moștenitor al casei sale pe îngrijitorul Eliezer, din Damasc. Apoi el l-a tratat pe nepotul său, Lot, ca pe un moștenitor, dându-i un tratament preferențial în țara promisă lui, până când Lot a ales să se mute lângă Sodoma. Mai târziu, la vârsta de 86 de ani, a avut un fiu, Ismael, de la concubina egipteancă Agar. Agar și Ismael vor fi alungați. Când Avraam avea 99 de ani, promisiune că va avea o famile mare, o națiune și o lege a fost repetată, și Yahve i-a schimbat numele, și a stabilit ca semn al legământului tăierea împrejur a bărbaților, și apoi a tuturor copiilor de partea bărbătească. Legământul-promisiune a fost confirmat din nou, printr-o altă teofanie, la Mamre, în ciuda necredinței Sarei. La un an după aceea s-a născut Isaac. Marele test al credinței lui Avraam a avut loc atunci când Yahve i-a poruncit să-l jertfească pe Isaac, la Moria. El a ascultat, dar mâna i-a fost oprită în cu o clipă înaintea înjunghierii, de un înger. Atunci i-a fost pus la dispoziție un berbec, ca înlocuitor în jertfă. În urma acestei întâmplări reafirmarea legământului dintre Yahve și Avraam capătă noi dimensiuni.
         Scriu aici și traducerea lui B. Anania:
Evrei 11:12 - iată deci cum dintr-un singur om, și acela ca și mort, s-au născut atâția urmași - mulți ca stelele cerului și ca nisipul cel fără de număr de pe țărmul mării.
Evrei 11:13 - Întru credință murit-au toți aceștia, fără să fi primit roadele făgăduințelor, dar de departe văzându-le și îmbrățișându-le, și mărturisind că străini sunt ei și călători pe pământ.
Evrei 11:14 - Fiindcă cei ce vorbesc astfel fac dovadă că-și caută patrie;
Evrei 11:15 - și dacă s-ar fi gândit la aceea din care ieșiseră, ar fi avut vreme să se întoarcă;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu