duminică, 25 martie 2012

au căpătat făgăduinţe - Ghedeon

Evrei 11:32 - Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel, şi de prooroci!
Evrei 11:33 - Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor,
Evrei 11:34 - au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe.

                                               I

                     Ghedeon - ebr.=cioplitor în piatră - fiul lui Ioas, din seminţia lui Manase, unul dintre cei mai de seamă judecători. "Judecătorii" erau numiţi, în vremurile prestatale ale Israelului, având funcţii juridice, legislative şi militare. După luarea în posesie a Ţării promise de Domnul, stăpânirea poporului israelit asupra teritoriului ocupat nu era încă asigurată. Triburi nomade, mai ales din Madian, ameninţau încontinuu Israelul, care atunci se năştea. Veneau aşa de mulţi ca lăcustele spun Scripturile. Ghedeon îşi treiera grâul în teasc când un înger al Domnului îl vesteşte că el va fi izbăvitorul lui Israel. Ghedeon cere un semn doveditor, şi se întâmplă că, după ce el găteşte o mâncare, îngerul atinge carnea şi azimele cu vârful unui toiag, şi le preface într-o jertfă de foc. În acel loc Ghedeon clădeşte un jertfelnic, şi dărâmă altarul lui Baal, ridicat chiar de tatăl său Ioas, care atunci trece şi el de partea fiului său, spunînd: Baal să-şi facă singur apărarea ... dacă e Dumnezeu.   Ghedeon este numit şi Ierubaal (ebr.=Baal să se judece cu el)  Un nou semn divin întăreşte credinţa lui Ghedeon, aşa cum dorise iar, pentru a fi sigur de adevărul viziunilor lui: roua nopţii se adună numai peste lâna tunsă de el, iar peste tot locul e uscăciune, dar în noaptea următoare roua cade peste tot locul, doar lâna rămâne uscată. Evenimentele continuă. Pentru bătălia împotriva madianiţilor se adună 22.000 de bărbaţi, dintre care Ghedeon alege numai 300. Aceştia înconjoară tabăra adversarilor, sună din trâmbiţe şi sfarmă ulcioare în care au fost ascunse făclii. Derutaţi, duşmanii încep să se bată între ei. După victorie, Ghedeon refuză demnitatea regală care i se oferă.  Numai Yahve să fie rege! exclamă el. Din odoarele luate drept pradă, Ghedeon pune să fie lucrat un veştmânt de preţ, un efod. Ghedeon a avut încredere în Dumnezeu, şi nu într-o armată mare, ieşind victorios cu puţini oameni, arătând clar că victoria fusese în întregime a lui Dumnezeu.
     Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 11:32 - Şi ce să mai zic? Că timpul nu-mi va ajunge să vorbesc cu de-amănuntul de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftae, de David, de Samuel şi de profeţi,
Evrei 11:33 - care prin credinţă au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţe, au astupat gurile leilor,
Evrei 11:34 - au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul săbiei, s-au întărit din propria lor slăbiciune, s-au făcut puternici în războaie, năvălirile vrăjmaşilor le-au preschimbat în fugă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu