marți, 27 martie 2012

au căpătat făgăduinţe - Samson

Evrei 11:32 - Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel, şi de prooroci.

                                              III
  
                    Samson - ebr.=micul soare - fiul lui Manoe, din seminţia lui Dan, ultimul mare judecător din Israel. Soţiei stearpă a lui Manoe i se prezice că va avea un fiu, care va fi nazireu lui Dumnezeu  (închinat lui Dumnezeu) Aşa se naşte Samson. Ajuns la maturitate Samson, neţinând cont de dorinţa părinţilor lui, peţeşte o fată din neamul filistenilor, duşmani declaraţi ai Israelului. Vechiul Testament citează ca prim indiciu al forţei deosebite pe care o avea Samson faptul că el a sfâşiat un leu ca pe un ied. Mai târziu el găseşte în leşul leului un roi de albine, şi faguri plini de miere. Apoi el spune pentru filisteni, oaspeţi la nunta sa, o ghicitoare  Din cel ce mănâncă a ieşit mâncare, şi din cel tare a ieşit dulceaţă.  pentru răspunsul la ghicitoare sunt date ca premiu 30 veştminte de sărbătoare. Deoarece soţia lui dă în vileag soluţia, Samson ajunge să le datoreze celor din neamul ei rămăşagul. Plin de mânie, el ucide la Ascalon 30 de oameni, şi oferă veştmintele acestora. Apoi pune să alerge pe ogoarele filistenilor 300 de vulpi, de ale căror cozi a legat făclii, incendiind astfel snopii de grâu, viile şi livezile de măslini. Israeliţii se tem acum de răzbunarea duşmanilor. 3000 de bărbaţi din Iuda îl leagă pe Samson de o stâncă, pentru a-l preda filistenilor. Frânghiile cu care e legat se topesc în mâinile lui Samson, ca pârjolite de un foc. Apoi, cu o falcă ascuţită de asin, Samson ucide 1000 dintre duşmani, şi devine, pentru 20 de ani, judecător în Israel. Secretul puterii lui Samson este divulgat filistenilor de către Dalila, de care el s-a îndrăgostit. După ce Samson şi-a amăgit de trei ori iubita sufletul său s-a tulburat de moarte şi astfel îi mărturiseşte că puterea sa stă în părul său crescut, el fiind nazireu al lui Dumnezeu. Dalila îi taie părul în somn, şi filistenii pot astfel să-l încătuşeze. Îi sunt scoşi ochii, şi este pus să macine, învârtind din greu o moară, în Gaza. Apoi, la un ospăţ de jertfă pentru zeul Dagon, este adus într-un templu şi arătat mulţimii, ca un fel de distracţie. Samson se lasă condus spre cei doi stâlpi din centrul templului. Încă o dată el dispune acum de vechea lui putere, apucă stâlpii, îi trage, şi dărâmă templul. Samson moare printre ruine, împreună cu mai mulţi filisteni decât ucisese până atunci. Este îngropat de fraţii săi, în mormântul lui Manoe.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu