miercuri, 14 martie 2012

a dat porunci cu privire la oasele sale

Evrei 11:22 - Prin credinţă a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârşitul, de ieşirea fiilor lui Israel din Egipt, şi a dat porunci cu privire la oasele sale.

                                               II

               După tentativa nereuşită a soţiei lui Potifar de a-l atrage  în mrejele ei, Iosif, învinovăţit pe nedrept, este aruncat în închisoare, dar Yahve a revărsat milă asupra lui şi i-a dăruit trecere înaintea mai-marelui temniţei  Paharnicul şi pitarul faraonului erau şi ei în închisoare; fiecare are câte un vis, pe care Iosif le tălmăceşte, dezvăluindu-le semnificaţia. Peste doi ani, paharnicul îşi reaminteşte de Iosif, tălmăcitorul de vise, când faraonul este tulburat de propriul său vis: şapte vaci grase au ieşit din Nil şi au fost înghiţite de şapte vaci slabe; şapte spice pline au fost mistuite de şapte spice seci. Iosif tălmăceşte visul: după şapte ani roditori vor urma şapte ani seci, şi o foamete tot atât de lungă. De aceea, sugerează Iosif,  faraon trebuie să strângă în magazii prisosul din anii roditori. După acest sfat înţelept, faraonul îl ridică pe Iosif la rangul de mare vizir al împărăţiei. I-o dă de soţie pe Asnat, fiica marelui preot Poti-Fera. Ea îi naşte pe fiii Manase şi Efraim. În anii de foamete, Iosif deschide magaziile de provizii şi ţine târg pentru Egipt.  Ca şi alţi oameni, fraţii lui Iosif vin şi ei să cumpere grâu, vin de două ori, prima oară fără Beniamin, cel de-al doilea fiu al lui Iacov şi al Raşelei. Iosif îşi recunoaşte fraţii, dar ei nu-l recunosc. Iosif le cere ca dovadă pentru cinstea lor, prezenţa lui Beniamin, altfel ar putea să-i bănuiască a fi spioni. Când fraţii se reîntorc împreună cu Beniamin, Iosif este foarte mişcat. Porunceşte apoi ca fratelui celui mai mic să i se pună în sac o cupă de argint, iar pe drumul de înapoiere, fraţii sunt prinşi, sub bănuiala de furt. Iuda se pusese chezaş tatălui lor pentru Beniamin, de aceea vrea să ia asupra lui pedeapsa pentru pretinsul furt.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu