vineri, 2 decembrie 2011

"Şezi la dreapta Mea "

Evrei 1:13 - Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: "Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale!"?
Evrei 1:14 - Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei care vor moşteni mântuirea?

                                                 Îngerii, duhuri slujitoare. Ei ne ajută pe noi, cei "de dincoace" să moştenim mântuirea. Deşi vieţuitori lângă Dumnezeu şi duhuri slujitoare, îngerii nu aparţin divinităţii. Dar sunt eterni ca şi ea. Tot ce vieţuieşte lângă divinitate capătă eternitate. Eterni vor deveni şi cei mântuiţi, de fapt ei, fără să ştie, sunt eterni încă de pe acum, când vieţuiesc "dincoace". Dar mai citim  Şezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale.    Afirmaţia rămâne valabilă şi pentru răstimpul în care Acela coborâse "dincoace". A rămas la dreapta Tatălui Isus şi atunci când se plimba printre noi. El S-a scoborât fără să coboare. A luat Puterea cu El, şi a venit pentru a ne apropia pe noi de Putere...de mântuire...de eternitate. Apoi 
a murit. Apoi a înviat. Apoi S-a înălţat. Şi i-a lăsat aici, "dincoace", printre noi, pe îngeri, ca să ne slujească, şi ei o fac, ei, duhurile slujitoare. Noi trebuie numai să-i simţim şi să-i primim. Într-un fel, Îl primim pe Dumnezeu primindu-I duhurile slujitoare....
  Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 1:13 - Şi căruia dintre îngeri i-a zis vreodată: "Şezi de-a dreapta Mea până ce-i voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale!"?
Evrei 1:14 - Oare nu sunt toţi duhuri menite să slujească, trimise spre slujire de dragul celor ce trebuie să moştenească mântuirea?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu