sâmbătă, 3 decembrie 2011

cu atât mai mult trebuie să ţinem de lucrurile pe care le-am auzit

Evrei 2:1 - De aceea, cu atât mai mult trebuie să ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele.
Evrei 2:2 - Căci dacă Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, şi dacă orice neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire,
Evrei 2:3 - cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o,
Evrei 2:4 - în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni, şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa?!

                                                                    Ascultarea şi împlinirea celor ascultate... Dumnezeu, pentru a ne face ascultători şi împlinitori ai cuvintelor vestite, vine şi ne arată semnele, şi ne dă puteri, vine şi face miracole, vine  să împartă după voia Sa darurile divine. După voia Sa, dar şi după voia noastră, căci cei care vor să rămână nepăsători faţă de posibilitatea mântuirii, cei care nu cred în semnele lui Dumnezeu, cei care nu cred în minuni, sau, dimpotrivă, fac din orice întâmplare banală o minune, cei care vor să creadă că darurile Duhului Sfânt înseamnă altceva decât sunt ele, toţi aceştia şi alţii ca ei, vor ajunge greu la mântuire, greu sau deloc. Sunt unii dintre noi care vor să nu respecte voinţa lui Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea să respecte voinţa acelora. Fiind un Dumnezeu Drept însă, El şi acelora le va da o dreaptă răsplată, dar nu înainte de a încerca, prin semne, puteri şi feluite minuni, şi cu darurile Duhului Sfânt  să le schimbe voinţa, aşa cum face cu toţi. Deşi de Dumnezeu dăruită, voinţa noi ne-o modelăm, fiecare după propria vrere. 
  Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 2:1 - Pentru aceea trebuie ca noi să ne ţinem cu atât mai aproape de cele ce am auzit, ca nu cumva să plutim pe alături de ele.
Evrei 2:2 - Că dacă cuvântul grăit prin îngeri s-a adeverit, şi dacă orice încălcare de poruncă şi neascultare şi-a primit răsplata cea dreaptă, 
Evrei 2:3 - atunci cum vom scăpa noi dacă fi-vom nepăsători faţă de o astfel de mântuire care, avându-şi începutul în chiar propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de către cei ce au ascultat-o,
Evrei 2:4 - împreună cu ei mărturisind şi Dumnezeu prin semne şi minuni şi prin daruri ale Duhului Sfânt împărţite după voia Lui?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu