luni, 12 decembrie 2011

căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos

Evrei 3:14 - Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început,
Evrei 3:15 - câtă vreme se zice: "Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii!"

                                                                       A alege inima curată înseamnă a te face părtaş al lui Cristos. Dar pentru aceasta trebuie să păstrăm încrederea de la început, nezguduită, încredere pe care au avut-o părinţii noştri atunci când ne-au botezat în Isus, încredere pe care au avut-o părinţii lor atunci când i-au botezat pe părinţii noştri în Isus, încredere pe care a avut-o Moise şi câţiva din jurul lui atunci când alţii, prea mulţi, se răzvrăteau. Fără să ştie, cei puţini tot în Isus erau încrezători. Şi chiar dacă, aşa puţini , uneori se mai lăsau  speriaţi sau ademeniţi de cei mulţi, ei până la urmă şi-au păstrat nezguduită încrederea de la început, de aceea s-au supus fără nicio ridicare de glas, adică au suferit fără lacrimi, căci ei ştiau că încredera lor îi va salva pe toţi, prin cei care vor ajunge în Canaan. Adică, simbolic, în odihna lui Dumnezeu. Neavând inimi împietrite de tot, aceia s-au răzvrătit tăcut împotriva inimilor împietrite, devenind atunci părtaşi ai lui Cristos, adică părtaşi ai lui Dumnezeu.
  Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 3:14 - Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, numai dacă pân'la sfârşit vom ţine cu tărie începutul fiinţării noastre întru El, 
Evrei 3:15 - de vreme ce s-a zis: "Astăzi, dacă veţi auzi glasul Său, să nu vă învârtoşaţi inimile ca atunci, la răzvrătire!"
              

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu