sâmbătă, 17 decembrie 2011

să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta!

Evrei 4:8 - Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi.
Evrei 4:9 - Rămâne dar o odihnă ca aceea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
Evrei 4:10 - Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.
Evrei 4:11 - Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu vadă în aceeaşi pildă de neascultare.

                                                                      Odihna dată de oameni, oricât de odihnitoare ar fi, nu poate înlocui odihna lui Dumnezeu. Trimişii lui Dumnezeu ne pot, prin cuvintele puse de Acesta în gura lor, bucura, ne pot face chiar şi fericiţi. Dar nu ne pot da odihna pe care doar Dumnezeu ne-o poate da. Dumnezeu S-a odihnit de lucrările Sale nu pentru că ar fi avut El nevoie de această odihnă, El nu oboseşte. Poate răsturna universul acesta de câte ori vrea El, Dumnezeu, poate crea alte infinite universuri, în care doi plus doi să facă cinci, în care timpul să devină spaţiu, spaţiul să devină sentiment, sentimentele să devină munţi, El o poate face! şi n-ar obosi. Dar El s-a odihnit pentru a pregăti în noi o stare în care, ne-o spune chiar El, trebuie să ne grăbim să intrăm. Bucuria acelora care vor intra acolo va fi mare, dar mai mare va fi bucuria Celui care îi va primi. De aceea le-a pregătit El o primire aşa de minunată.
  Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 4:8 - Că dacă odihna le-ar fi adus-o Iosua, atunci Dumnezeu n-ar mai fi vorbit după aceea de o altă zi de odihnă.
Evrei 4:9 - Aşadar, poporului lui Dumnezeu i -a lăsat o altă sărbătoare de odihnă.
Evrei 4:10 - Fiindcă cel ce "a intrat întru odihna" lui Dumnmezeu "s-a odihnit" şi el de "lucrurile" lui, aşa precum Dumnezeu de ale Sale.
Evrei 4:11 - Prin urmare, să ne străduim " a intra întru acea odihnă", pentru ca nimeni să nu cadă după aceeaşi pildă a neascultării.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu