miercuri, 28 decembrie 2011

hrana tare este pentru oamenii mari

Evrei 5:11 - Asupra celor de mai sus avem multe de zis, și lucruri grele de tâlcuit; fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere.
Evrei 5:12 - Într-adevăr, voi, care demult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, și nu de hrană tare.
Evrei 5:13 - Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc.
Evrei 5:14 - Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a desprins, prin întrebuințare, să deosebească binele și răul.

                                                                                       Asupra acestor lucruri, mulți dintre cei de atunci, mulți dintre cei de astăzi, mulți dintre cei dintotdeauna, au, avem, putem avea o greșită înțelegere, pentru că sunt lucruri grele de tâlcuit.  Dar când este vorba despre cuvintele lui Dumnezeu, trebuie să fim fiecare cu tărie conștienți că ele reprezintă  hrana tare  de aceea foarte greu de înțeles. Trebuie citit și recitit, trăit și retrăit, judecat și rejudecat, căutat și iar căutat, găsit și regăsit, înțeles și reînțeles mereu și mereu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, pentru ca să devină din hrană tare, lapte. Știind aceasta, să ni-L amintim pe Isus spunând  lăsați copiii să vină la Mine.  A ajunge să deosebim binele și răul, este un însemn al îndumnezeirii, îndumnezeire care, potrivit vârstei noastre, dar nefăcând din vârstă nici scuză nici acuzare, trebuie să ne ușureze apropierea de Creator, adică mântuirea.
    Scriu aici și traducerea lui B. Anania:
Evrei 5:11 - Despre aceasta avem multe de spus, și greu este de tâlcuit, pentru că voi v-ați făcut greoi la auz.
Evrei 5:12 - Fiindcă voi, cei ce de multă vreme ar fi trebuit să fiți învățători, încă mai aveți nevoie ca cineva să vă învețe întâiele gânguiri ale cuvintelor lui Dumnezeu; și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare.
Evrei 5:13 - Că tot cel ce se hrănește cu lapte e un nepriceput în cuvântul dreptății, fiindcă e prunc;
Evrei 5:14 - iar hrana tare e pentru cei desăvârșiți, care prin sârguință au simțurile deprinse să deosebească binele și răul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu