joi, 8 decembrie 2011

"Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!"

Evrei 3:7 - De aceea, cum zice Duhul Sfânt: "Astăzi, dacă auziţi glasul Lui,
Evrei 3:8 - nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie,
Evrei 3:9 - unde părinţii voştri M-au ispitit, şi M-au pus la încercare, şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani!
Evrei 3:10 - De aceea M-am dezgustat de neamul acesta, şi am zis: 'Ei întotdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunosut căile Mele!
Evrei 3:11 - Am jurat dar în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!'  "

                                            Nu există diferenţă şi separare între Dumnezeu-Tatăl Dumnezeu-Fiul Dumnezeu-Duhul Sfânt. Când Spiritul Sfânt zice Astăzi dacă auziţi glasul Lui...   se referă atât la Tatăl, cât şi la Fiul şi la El Însuşi. Mai zice Duhul că  La sfârşitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul  dar Dumnezeu existând în eternitate, şi Cei Trei de neseparat, putem şti că reproşurile făcute în vechime generaţiei lui Moise au fost, în egală măsură, făcute de Sfânta Treime, şi ne sunt, în egală măsură, făcute şi nouă acum, tot de Ea. Iar odihna lui Dumnezeu este în egală măsură odihna lui Isus şi odihna Duhului Sfânt, toţi Trei Unul fiind! Şi Acela ne spune ce trebuie să facem spre a ajunge în odihna Lui: să nu ne împietrim inimile, să nu avem puseuri de răzvrătire, să nu ne lăsăm ispitiţi ca în pustie. Cei din generaţia lui Moise, mulţi dintre ei, nu au făcut aşa, de aceea paşii lor nu au ajuns să calce ţara promisă, deşi greul transhumanţei patruzeci de ani ei l-au suportat. Ţara promisă va fi fost a fiilor lor. Ce a fost valabil pentru ei, rămâne la fel de valabil pentru noi, acum!  Şi apoi  nu vor intra în odihna Mea spune Dumnezeu, desigur Acelaşi care  "în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui." (Geneza 2:3) Deci iată: odihna lui Dumnezeu înseamnă şi bucuria lui Dumnezeu de a-i primi acolo pe cei care nu îşi împietresc inimile, nu se răzvrătesc, nu se lasă ispitiţi. 
 Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 3:7 - De aceea, precum zice Duhul Sfânt: "Astăzi, dacă veţi auzi glasul Său, 
Evrei 3:8 - nu vă învârtoşaţi inimile ca atunci, la răzvrătire, în ziua ispitirii în pustie
Evrei 3:9 - unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au pus la încercare, şi timp de patruzeci de ani Mi-au văzut faptele!
Evrei 3:10 - De aceea M-am mâniat pe neamul acesta, şi am zis: 'Ei pururea rătăcesc cu inima, şi căile Mele nu le-au cunoscut;
Evrei 3:11 - aşa că juratu-M'am în mînia Mea: Întru odihna Mea nu vor intra!' "

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu