marți, 13 decembrie 2011

n-au putut să intre din pricina necredinţei lor

Evrei 3:16 - Cine au fost, într'adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia care au ieşit din Egipt prin Moise?
Evrei 3:17 - Şi cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră, şi ale căror trupuri moarte au căzut în pustie?
Evrei 3:18 - Şi cui S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră?
Evrei 3:19 - Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor.

                                                   Noi ştim că ne vorbeşte Dumnezeu, dar oare Îl ascultăm? Şi cum Îl ascultăm? răzvrătindu-ne că nu ne dă aur, argint şi alte bogăţii? Sau Îl ascultăm denaturând apoi înţelesul cuvintelor Lui? sau limitându-I cuvintele la înţelesuri care sunt ale noastre? care suntem oameni, şi care uneori uităm că El e Dumnezeu, şi că orice cuvânt al Lui, o dată rostit, aşa rămâne... O credinţă greşită oare nu tot un fel de necredinţă este? Le-a dat Dumnezeu un şarpe celor de atunci, şi pe mulţi dintre ei a salvat Dumnezeu prin şarpele acela, iar cei salvaţi, când s-au văzut salvaţi, au uitat că Dumnezeu i-a salvat, şi se închinau şarpelui. Faptul că i-a oprit din închinarea lor greşită nu înseamnă că Dumnezeu Şi-a luat cuvântul înapoi, ci înseamnă că greşeau ei. Semnificaţia şarpelui de semn trimis de Dumnezeu spre a ne uşura nouă închinarea în vederea înfăptuirii mai rapide a propriilor noastre dorinţe, deci acea semnificaţie, rămâne valabilă dacă închinătorii ajung la Dumnezeu cu închinarea lor. Cine poate crede că astăzi Dumnezeu nu mai lucrează prin semne spre a ne uşura nouă închinările şi bucuriile închinărilor, înseamnă că poate crede că Dumnezeu Îşi ia cuvântul înapoi. Acel Dumnezeu care este Acelaşi în veşnicie.
 Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 3:16 - Cine sunt cei ce auzind s-au răzvrătit? Oare nu toţi cei ce au ieşit din Egipt cu Moise?
Evrei 3:17 - Şi pe cine S-a mâniat El timp de patruzeci de ani? Oare nu pe cei ce au păcătuit, ale căror oase au căzut în pustie?
Evrei 3:18 - Şi cui I s-a jurat că nu vor intra întru odihna Sa, dacă nu celor ce n-au ascultat? 
Evrei 3:19 - Şi vedem că din pricina necredinţei lor n-au putut să intre.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu