marți, 27 decembrie 2011

măcar că era Fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.

Evrei 5:7 - El este Acela care în zilele vieții Sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel  care putea să-L izbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui,
Evrei 5:8 - măcar că era Fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.
Evrei 5:9 - Și după ce a fost făcut desăvârșit, S-a făcut pentru toți cei care-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice,
Evrei 5:10 - căci a fost numit de Dumnezeu: ”Mare Preot după rânduiala lui Melchisedec.”

                                                         Isus  preot după rânduiala lui Melchisedec  înseamnă Cristos preot al sacrificiului, al jertfelor, dar altfel de jertfe decât cele de până la El, care se făceau prin reaua înțelegere a unor porunci, devenite de aceea zadarnice.  Căci Legea n-a făcut nimic desăvârșit (Evrei 7:19)  Cristos vine și Se oferă pe Sine ca jertfă  măcar că era Fiu  sau tocmai de aceea, El fiind învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.   Astfel desăvârșitul Isus ... aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi  către Cel care putea să-L izbăvească de la moarte, ne spune nouă: ”Nu poate exista credință cu adevărat întreagă fără suferință. Dar nici fără dare de zeciuială.” Deci noi oamenii, preoți și oameni de rând, trebuie să învățăm să trăim senin suferința aducătoare de mântuire, dar și să dăm zeciuială din fericirea dăruită tuturor de Dumnezeu. Și din tot ce vrem apoi. Retrăim, spiritual, de câte ori vrem jertfa lui Isus. Și dăm, spiritual, zeciuială din fericirea jertfei astfel trăită, pentru a fi și noi, la rându-ne, incluși în rânduiala lui Melchisedec deci în rânduiala lui Isus Cristos, deci în rânduiala lui Dumnezeu.
  Scriu aici și traducerea lui B. Anania:
Evrei 5:7 - El este Cel ce, în zilele trupului Său, cu strigăt tare și cu lacrimi a adus cereri și rugăciuni către Cel care putea să-L mântuiască din moarte; și ascultat a fost, de dragul evlaviei Sale.
Evrei 5:8 - Și cu toate că era Fiu, din cele ce a pătimit a învățat ascultarea
Evrei 5:9 - și, odată devenit desăvârșit, tuturor celor ce-L ascultă le-a devenit pricină de mântuire veșnică,
Evrei 5:10 - numit de Dumnezeu Arhiereu ”după rânduiala lui Melchisedec.”
  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu