miercuri, 7 decembrie 2011

Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu

Evrei 3:1 - De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească. aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,
Evrei 3:2 - care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum şi Moise a fost "credincios în toată casa lui Dumnezeu."
Evrei 3:3 - Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mi mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăşi.
Evrei 3:4 - Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu.
Evrei 3:5 - Cât despre Moise, el a fost "credincios în toată casa lui Dumnezeu" ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu.
Evrei 3:6 - Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.

                                                             Noi, toţi împreună dar şi fiecare în parte, suntem case zidite de Dumnezeu. La fel cum este şi Moise. Tu, cititorule, la fel eşti cu Moise, casă zidită. Şi eu la fel. Pentru Ziditor toate casele sunt la fel. Ziditor, adică Dumnezeu, adică Tatăl şi Fiul împreună Ei cu Duhul Sfânt. Aşa că noi, tu şi eu, împreună când trebuie să fim împreună şi separat când trebuie să fim separat, avem cu ce ne lăuda! Cum ar fi putut un aşa Ziditor să zidească nişte case nedemne de El? Casele acelea noi suntem, tu şi eu, şi toţi. E datoria noastră să ne păstrăm în demnitatea în care am fost zidiţi.
              Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 3:1 - De aceea, fraţi sfinţi, părtaşi ai unei chemări cereşti, luaţi aminte la Apostolul şi Arhiereul mărturisirii noastre, la Iisus Hristos;
Evrei 3:2 - El credincios Îi este Celui ce L-a rânduit, aşa cum şi Moise (a fost) în toată casa lui.
Evrei 3:3 - Pentru că El S-a învrednicit de mai multă slavă decât Moise, aşa cum ziditorul unei case are mai multă cinste decât casa.
Evrei 3:4 - Că orice casă e zidită de cineva, dar Ziditorul a toate este Dumnezeu!
Evrei 3:5 - Spre a da mărturie celor ce aveau să fie spuse, Moise a fost în toată casa Domnului credincios ca oricare slugă credincioasă,
Evrei 3:6 - dar Hristos, ca Fiu a fost peste casa Lui. Şi casa Lui suntem noi, numai dacă pân'la sfârşit ţinem cu tărie libertatea mărturisirii şi mândria nădejdii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu