duminică, 1 ianuarie 2012

Dumnezeu nu este nedrept

Evrei 6:9 - Măcar că vorbim așa, preaiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea.
Evrei 6:10 - Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră, și dragostea pe care ați arătat-o pentru Numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți.

                                                                                                Dumnezeu nu este nedrept, El Își ține promisiunile, printre care și aceea de a răsplăti pe cei credincioși. Ceea ce, pentru dreptatea lui Dumnezeu, înseamnă și a pedepsi pe cei necredincioși. Dumnezeu dorește răsplata și respinge pedeapsa, dar fiind drept, El Își acceptă și respingerea. Credința aceea care ne face să merităm răsplata, necesită multă osteneală, multă și de toate felurile. Ne apropiem obositor de greu de Dumnezeu, greu nu din cauza Lui, greu din cauza noastră. Este o muncă grea munca de a face lucruri bune, se îngrijește cu mult și îndelung efort iarba bună răsărită în urma ploilor venite de la Dumnezeu, dar roadele vor fi pe măsură. Căci această muncă nu îi ajută numai pe aceia care o fac, ci și pe aceia pentru care e făcută. Munca înnobilează pe om, și numai omul așa înnobilat se poate apropia de Dumnezeu. E un altfel de sfințire aceasta, sfințirea noastră în așteptarea sfințirii lui Dumnezeu.
     Scriu aici și traducerea lui B. Anania:
Evrei 6:9 - Dar cu toate că noi vorbim așa, totuși despre voi, iubiților, suntem încredințați de lucruri mai bune și prielnice mântuirii.
Evrei 6:10 - Căci Dumnezeu nu este nedrept, încât să uite lucrarea voastră și iubirea pe care ați arătat-o pentru numele Lui prin aceea că le-ați slujit sfinților, și încă le slujiți.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu