luni, 30 ianuarie 2012

prin această ”voie” am fost sfințiți noi

Evrei 10:8 - După ce a zis întâi: ”Tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, (Lucruri aduse, toate, după Lege.)
Evrei 10:9 - apoi zice: ”Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”  El le desființează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua.
Evrei 10:10 - Prin această ”voie” am fost sfințiți noi, și anume, prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna.

                                                                                         Cristos, venind din eternitate să trăiască un răstimp pe pământ, ne ușurează înțelegerea și perceperea eternității. Moartea Lui nu i-a întrerupt eternitatea. Cristos, murind, ne ușurează înțelegerea și perceperea morții. Eternitatea Lui nu L-a împiedicat să moară pentru noi. Venirea Lui, cu toate suferințele, umilirile, dar și minunile ei, exista consemnată în sulul Cărții, căci ea a fost hotărâtă încă de la întemeierea lumii. Încă de atunci Creatorul știa despre sensul greșit al evoluției omenești, știa că va fi nevoie de Noe, știa că Noe nu va fi deajuns, știa că mântuirea noastră, de care avem pe timp ce trece mai mare nevoie, va deveni posibilă, datorită nivelului aberant la care va fi ajuns nevoia noastră de mântuire, numai prin venirea și sacrificiul Fiului Său. Pe Avraam l-a oprit Dumnezeu să își sacrifice fiul, dar pe El Însuși nu a vrut să se oprească. Le-a repetat de atâtea ori Dumnezeu, dar oamenii nu au înțeles, că jertfele, prinoasele, arderile de tot trebuiesc făcute cu sufletul, ele nefiind simple gesturi pe care să le facem, și apoi să ne vedem de treburi. Ele necesită o trăire intensă a lor. Deși era vorba numai despre sângele unor animale, oamenii aceia sacrificatori, și toți participanții, trebuiau să înțeleagă că, datorită păcatelor, al lor ar fi trebuit să fie sângele acela, și înțelegând, să-și reducă păcătuirile. Dar nu așa au înțeles. Oamenii nu au făcut voia lui Dumnezeu. Isus a făcut-o, deși El putea evita ce a făcut. Dar pentru El voia Tatălui este supremă. Și prin această ”voie” am fost sfințiți noi, și anume, prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna.  ”o dată” pentru El înseamnă de repetate dăți pentru noi, pentru că așa suntem noi, oamenii, avem nevoie să ne repetăm mereu și mereu că nu pentru El S-a sacrificat Mesia, ci pentru fiecare dintre noi.
  Scriu aici și traducerea lui B. Anania:
Evrei 10:8 - Zicând mai sus că ”jertfă și prinoase și arderi-de-tot și jerfele pentru păcat n-ai voit, nici nu Ți-au plăcut” - cele ce se aduc după Lege -;
Evrei 10:9 - ”atunci” zice El ”iată, vin ca să fac voia Ta, Dumnezeule!” Așadar El desființează ceea ce este întâi pentru ca să-l statornicească pe cel de-al doilea.
Evrei 10:10 - Întru această voință suntem noi sfințiți, o dată pentru totdeauna, prin jertfa trupului lui Isus Hristos.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu