luni, 23 ianuarie 2012

vă va curăți cugetul

Evrei 9:13 - Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, sropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului,
Evrei 9:14 - cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine Însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului Celui viu!

                                                                            Dar oare cât înțelegem noi, în cugetul nostru, sacrificiul lui Cristos? Cât înțelegem noi oare ce înseamnă să suferi tu pentru binele altora? când ai putea evita ușor suferința, ție fiindu-ți bine și știind că poți trăi veșnic în binele tău. Prea puțin, aproape deloc, cred eu. Îi este foarte greu omului să înțeleagă pe deplin acest lucru, pentru că îi este foarte greu să se transpună în situație, foarte puțini oameni, foarte puțini creștini, ar merge de bunăvoie dinspre bine spre răul suferinței, foarte puțini ar accepta să sufere, condamnați la suferință chiar de către aceia pentru al căror bine suferă, și foarte puțini ar zice apoi  Iartă-i! Tată, căci nu știu ce fac  A nu știi ce faci atunci când faci o greșală e o greșală la fel de mare ca și greșala pe care tocmai ai făcut-o. Dar Cristos spune Iartă-i Tată!  pentru ca noi să putem așa sluji Dumnezeului Celui viu, spune asta după ce vrea să Se aducă pe Sine Însuși jertfă fără pată. Fără să fie dator cu nimic, și fără să ne fie dator cu nimic, Isus vrea să ne plătească datoria, și a plătit-o. A făcut-o și pentru ca noi să înțelegem, și, înțelegând, să simțim, fiecare, o curățire a cugetului.
    Scriu aici și traducerea lui B. Anania:
Evrei 9:13 - Fiindcă dacă sângele de țapi și de tauri și cenușa de junincă, stropindu-i pe cei întinați, îi sfințește prin curățirea trupului,
Evrei 9:14 - atunci sângele lui Hristos, cel ce fără prihană prin veșnic Duh I s-a adus lui Dumnezeu, cu cât mai mult va curăți conștiința voastră de faptele cele moarte, ca să-I slujiți Dumnezeului-Celui-Viu!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu