miercuri, 25 ianuarie 2012

Acesta este sângele legământului

Evrei 9:16 - Într-adevăr, acolo unde este un testament trebuie să aibă loc neapărat moartea celui care l-a făcut;
Evrei 9:17 - pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte; n-are nicio putere câtă vreme trăiește cel care l-a făcut.
Evrei 9:18 - De aceea și întâiul legământ nu a fost sfințit fără sânge.
Evrei 9:19 - Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul,
Evrei 9:20 - și a zis: ”Acesta este sângele legământului, care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi.”
Evrei 9:21 - De asemenea a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă.

                                                                                                          Trebuia așadar să moară Cristos pentru ca testamentul pe care vroia Dumnezeu să ni-l lase, adică pe care vrea să îl semnăm și noi după ce l-a semnat El, acel testament deci, înlocuitor al primului, să devină valabil pentru ambele părți. Primul a devenit caduc datorită relei înțelegeri a unei părți a lui, dar nu a fost anulat. Pentru a ne întregi înțelegerea Dumnezeu vrea ca, dacă întâiul testament a fost stropit cu sânge de viței și de țapi, al doilea să fie stropit cu sângele Fiului Lui, Isus, devenit sângele legământului. Deci legământul nostru capătă sfințenie prin sângele Lui. Dar și prin sângele înțelegerii noastre.
   Scriu aici și traducerea lui B. Anania:
Evrei 9:16 - Căci acolo unde este testament trebuie neapărat să fie arătată moartea celui care l-a făcut.
Evrei 9:17 - Un testament își capătă puterea de la morți, dat fiind că el nu are nicio putere câtă vreme cel ce l-a făcut trăiește.
Evrei 9:18 - Ca urmare, nici cel dintâi nu a fost sfințit fără sânge.
Evrei 9:19 - Într-adevăr, după ce Moise i-a rostit întregului popor toate poruncile după Lege, a luat sângele vițeilor și țapilor, cu apă și cu lână roșie și cu isop, a stropit și cartea însăși, și pe tot poporul,
Evrei 9:20 - și a zis: Acesta este ”sângele legământului pe care Dumnezeu l-a poruncit pentru voi!”
Evrei 9:21 - Și tot așa a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu