marți, 10 ianuarie 2012

prin puterea unei vieți neprihănite și nepieritoare

Evrei 7:11 - Dacă, dar, desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul Legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot ”după rânduiala lui Melchisedec” și nu după rânduiala lui Aaron?
Evrei 7:12 - Pentru că, odată schimbată preoția, trebuia neapărat să aibă loc și o schimbare a Legii.
Evrei 7:13 - Într-adevăr, Acela despre care sunt zise aceste lucruri, face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului.
Evrei 7:14 - Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție.
Evrei 7:15 - Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se, după asemănarea lui Melchisedec, un alt preot,
Evrei 7:16 - pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți neprihănite și nepieritoare.

                                                                                                         Trebuia să se producă o schimbare radicală a menirii preoției în acțiunea de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu a coborât printre noi făcându-Se și preot după rânduiala lui Melchisedec. Evanghelia necesita mari schimbări în comportamente și în simțiri. Ceea ce iudeii doar bănuiau, devine o certitudine pentru creștini. Nașterea, viața, moartea, învierea și înălțarea lui Isus Cristos distrug sistemul vechilor gândiri,  dar și al vechilor strcturi preoțești. Învățătura lui Cristos Îl plasează pe Acest Mare Preot după o nouă rânduială venită din vechimi aproape uitate de toți în centrul unei alte structuri preoțești  Căci Fiul omului nu a venit să I se slujească, ci El să slujească, și să-Și dea viața răscumpărătoare pentru mulți. (Marcu 10:45)  Prin preoția lui Isus, credința creștină devine mult superioară modelelor de închinare din vechime, măcar că preoția aceasta în vechime își are izvorul. Isus a fost trimis de Dumnezeu să fie Dumnezeu printre noi, aici, de aceea și preot slujitor, Noul Mare Preot, care rezolvă definitiv problema păcatelor omenești. Și o rezolvă cum? Primind-o, de exemplu, pe Maria Magdalena lângă El, și alegând-o să fie ea prima care să Îl vadă înviat. E numai un exemplu de cum și de ce preoția după rânduiala lui Melchisedec e mult superioară preoției aaronice.
       Scriu aici și traducerea lui B. Anania:
Evrei 7:11 - Dacă deci desăvârșirea ar fi fost posibilă prin preoția Leviților, căci sub ea i s-a dat poporului Legea, ce nevoie mai era ca un alt preot să se ridice ”după rânduiala lui Melchisedec” și să nu se zică ”după rânduiala lui Aaron”?
Evrei 7:12 - Căci unei schimbări a preoției îi urmează neapărat și o schimbare a Legii.
Evrei 7:13 - Fiindcă Acela despre Care se spun aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni nu a slujit altarului;
Evrei 7:14 - deoarece învederat este că Domnul nostru a odrăslit din Iuda, seminție despre care Moise n-a spus nimic cu privire la preoți.
Evrei 7:15 - Acesta este un lucru și mai învederat dacă, după asemănarea lui Melchisedec, se ridică un alt preot
Evrei 7:16 - care S-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci după puterea unei Vieți nepieritoare;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu