marți, 17 ianuarie 2012

așezat pe făgăduințe mai bune

Evrei 8:6 - Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El, este mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune.
Evrei 8:7 - Într-adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea.

                                                                                                                          Este atât de înalt-divină misiunea lui Hristos, încât legământul al cărui mijlocitor este El  capătă siguranța împlinirii lui, Însuși Isus făcându-Se garant al  acestei împliniri. Nu există împlinire dacă nu a existat înainte făgăduință, nu există făgăduință dacă nu a existat înainte meritul făgăduinței, nu există merite dacă ele nu se bazează pe existența vie a Celui care ne-a făgăduit. Împlinirea acestei promisiuni este chiar El, Isus Hristos, deci chiar El, Dumnezeu. Atunci însă când omul își laudă, preamărindu-se, propriile lui merite, uitând de Dumnezeu, înseamnă că legământul, care ar fi trebuit să fie împlinitor de făgăduințe, este un legământ greșit înțeles. S-a întâmplat așa înainte de Cristos, de aceea a fost necesară reînnoirea legământului, se întâmplă în prea-mare măsură și astăzi, de aceea reînnoirea legământului Dumnezeu o face zilnic acum. Fiecare rugăciune a noastră este și un semn al acestei reînnoiri. Deci, de fapt, nu legământul este greșit, ci greșiți putem fi noi, în înțelegerea și respectarea legământului. Făgăduințele devin mai bune prin mai buna noastră înțelegere.
                 Scriu aici și traducerea lui B. Anania:
Evrei 8:6 - Acum însă (Arhiereul nostru) a dobândit o slujire cu atât mai înaltă cu cât El este și Mijlocitor al unui testament mai bun, care a fost întemeiat pe mai bune făgăduințe.
Evrei 8:7 -  Căci dacă acel prim (testament) ar fi fost fără cusur, nu s-ar fi căutat loc pentru un al doilea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu