marți, 29 noiembrie 2011

"Tu eşti Fiul Meu! astăzi Te-am născut!"

Evrei 1:3 - El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,
Evrei 1:4 - ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor.
Evrei 1:5 - Căci căruia dintre îngeri a zis El vreodată: "Tu eşti Fiul Meu! astăzi Te-am născut!"? Şi iarăşi: "Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu!"

                                             Cristos este Dumnezeu! "El" din versetul 3 se referă la Isus, oglindire a gloriei lui Dumnezeu şi întipărire a Fiinţei Lui, iar "El" din versetul 5 se referă la Yahveh, Tatăl, Care n-a mai zis nimănui vreodată: "Tu eşti Fiul Meu!"  Acesta este Dumnezeu! Acesta este Yahve! Acesta este Isus Hristos! Acesta este "El" Unul,  El-TatălEl-Fiul, Dumnezeu-şi-Dumnezeu, Unul singur.
  Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 1:3 - Fiind El strălucirea slavei Sale şi chipul Fiinţei Sale, şi pe toate ţinându-le cu cuvântul puterii Lui, după ce prin El Însuşi a săvârşit curăţirea păcatelor noastre a şezut de-a dreapta Slavei întru cele preaînalte,
Evrei 1:4 - devenind El cu atât mai presus de îngeri, cu cât numele pe care l-a moştenit e mai presus de ei.
Evrei 1:5 - Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată "Fiul Meu eşti Tu! Eu astăzi Te-am născut!" şi iarăşi: "Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu!"?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu