joi, 17 noiembrie 2011

"Iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului Meu..."

Amos 7:8 - Domnul mi-a zis: "Ce vezi Amos?" Eu am răspuns: "O cumpănă." Şi Domnul a zis: "Iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului Meu Israel, şi nu-l voi mai ierta;"

                                                                                                     Dumnezeu i-a dat sarcină lui Amos să transmită mesaje poporului Israel, Amos nefiind la început prooroc, ci un agricultor oarecare din Tecoa. Mesajul lui Dumnezeu prin Amos, nedevenit întâmplător prooroc, a fost un mesaj de atenţionare a poporului Israel asupra greşelilor, multe şi mari, pe care le făcea, atât de mari şi atât de multe încât, pentru un credincios cunoscător, ele au devenit de nemaiiertat. Aşa trebuie să înţelegem mesajul lui Dumnezeu  şi nu-l voi mai ierta   căci cu toţii ştim că cel puţin pe o rămăşiţă a poporului Domnul a iertat-o mereu şi mereu, Domnul fiind un Dumnezeu iertător şi nu acuzator, cumpăna văzută de Amos şi pusă în mijlocul poporului Israel ne spune că este aşa, pentru că o cumpănă are două talere, şi cu ea se măsoară. Adică Dumnezeu a pus pe un taler iertarea şi pe celălalt acuzarea, iar pentru un credincios cunoscător, aşa cum a fost Amos, este evident că iertarea e mai multă decât acuzarea. Tot ce s-a întâmplat de la Amos şi până la noi o dovedeşte.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu