marți, 22 noiembrie 2011

Duhul Meu este în mijlocul vostru

Hagai 2:5 - "Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când aţi ieşit din Egipt şi Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeţi!"
Hagai 2:6 - Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: "Încă puţină vreme, şi voi clătina încă o dată cerurile şi pământul, marea şi uscatul;
Hagai 2:7 - voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, şi voi umple de slavă Casa aceasta" zice Domnul oştirilor.
Hagai 2:8 - "Al Meu este argintul, şi al Meu este aurul!" zice Domnul oştirilor.

                                                                   Sunt ale lui Dumnezeu argintul şi aurul, dar, ele şi altele, toate câte sunt, nu au nicio importanţă pentru El. Pentru Dumnezeu nu este important faptul că argintul şi aurul există, El le-a creat să existe, pentru El este important efectul pe care existenţa argintului şi a aurului şi a tuturor bogăţiilor create îl are asupra sufletelor omului. Dumnezeu a creat bogăţia, şi frumuseţea, şi strălucirea pentru ca omul să se bucure, şi nu pentru ca omul să le acapareze şi să le acumuleze şi să uite apoi de Creator. Nimic din ce există nu este a omului, deci ce poate el acumula? Şi totuşi!...acumularea a devenit principala preocupare a omului; ceea ce nu este chiar un lucru rău, dacă omul ar şti cum să-l facă bine. A acumulat bogăţii Avraam, a acumulat bogăţii şi Isaac, şi Iacov, iar Yahve se mai numeşte şi Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov. A fost bogat şi tânărul despre care Scriptura ne spune că a fost iubit de Isus  Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit...  (Marcu 10:21)  dar pe care Domnul l-a sfătuit să vândă tot, ceea ce poate însemna că nimic nu-i aparţinea cu adevărat. Ne putem bucura de bogăţie atunci când ne dăm seama că ea nu este a noastră, că singura bogăţie pe care trebuie să o acumulăm cu mare iubire este bogăţia spirtuală, bogăţie care nici nu mai aparţine lumii acesteia. Îi spune Isus bogatului tânăr  vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer! (Marcu 10:21)   Comorile tuturor neamurilor vor veni poate însemna deci o venire a tuturor oamenilor care prin credinţa lor, s-au făcut parte a unei comori care, lângă Slava lui Dumnezeu, va umple de slavă Casa Domnului. Duhul nostru îmbogăţit cu comoara iubirii este receptacolul Duhului Sfânt   Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeţi!   De argintul şi aurul pe nedrept acumulate avem a ne teme, şi nu de sărăcie, atunci când ea este îmbogăţită de Duhul Sfânt. Cine rămâne ferm în acest adevăr, intră, printr-o îmbogăţire pe care nimeni nu i-o mai poate fura, în Casa lui Dumnezeu.  "Nu te teme!" devine pentru el o liniştire scumpă cât o comoară.
  Scriu aici şi varianta după Septuaginta, în traducerea lui B. Anania:
Agheu 2:5 - "şi Duhul Meu rămâne în mijlocul vostru: îmbărbătaţi-vă!"
Agheu 2:6 - Că aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: "Eu încă o dată voi clătina cerul şi pământul şi marea şi uscatul;
Agheu 2:7 - şi voi clătina toate neamurile; şi va veni tot ceea ce au neamurile mai scump, iar Eu voi umple Casa aceasta cu slavă" zice Domnul Atotţiitorul.
Agheu 2:8 - "Al Meu este argintul şi al Meu este aurul!" zice Domnul Atotţiitorul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu