miercuri, 30 noiembrie 2011

"Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!"

Evrei 1:6 - Şi când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: "Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!"
Evrei 1:7 - Şi despre îngeri zice: "Din vânturi fac îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui!"
Evrei 1:8 - Pe când Fiului I-a zis: "Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate!
Evrei 1:9 - Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea; de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi."

                                          Toată Biblia ne transmite esenţa divinităţii, aceste versete, în mod special. Cel Căruia I se închină toţi îngerii este Yahve, adevăr oglindit cu tărie în Vechiul Testament. Dar când Îl aduce pe Fiul Său în lume, dându-I înfăţişare de locuitor al pământului, Lui, care se află mai presus de îngeri, le spune acestora: "Închinaţi-vă Lui!" ceea ce înseamnă: "Închinaţi-vă lui Dumnezeu!" Dumnezeu spune despre Dumnezeu că e Dumnezeu!  Şi Îi spune Fiului Său: "Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea"  ca să ne facă pe noi să înţelegem ce trebuie să facem.
  Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Evrei 1:6 - Şi iarăşi, când Îl aduce'n lume pe Cel-Întâi-Născut, El zice: "Să I se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu!"
Evrei 1:7 - Şi despre îngeri zice: "Cel ce face pe îngerii Săi duhuri şi pe slujile Sale foc arzător"
Evrei 1:8 - dar despre Fiul: "Scaunul Tău, Dumnezeule, este în veacul veacului şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale.
Evrei 1:9 - Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea; de aceea Te-a uns pe Tine Dumnezeu, Dumnezeul Tău, cu untdelemnul bucuriei mai mult decât pe fârtaţii Tăi."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu