joi, 24 noiembrie 2011

şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi

Zaharia 6:12 - Şi să-i spui: "Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: *Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, se va odrăsli din locul lui, şi va zidi Templul Domnului.
Zaharia 6:13 - Da! El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi.*"

                                         Un Om cu nume de Dumnezeu, un Om care venit din dumnezeire, deşi nicidată plecat din ea, a trebuit să fie om pentru a ne uşura nouă îndumnezeirea, deşi om niciodată nu a fost, căci El nu a avut păcat, Dumnezeu deci coborât Om între oameni, coborât aici pentru a putea fi înălţat după ce, mort fiind, a înviat. Şi S-a înălţat. S-a înălţat Omul Cristos pentru a putea fi înălţată întreaga omenire doritoare de înălţare. Un astfel de Om, care nu a fost niciodată om, căci nu există om fără păcat, Odrasla Atotţiitorului, odrăslit printre noi pentru a ne învăţa ce este odrăslirea, un astfel de Om, rămas întotdeauna Dumnezeu, a zidit un Templu al Domnului în trei zile, Templu pe care l-a plasat apoi în sufletul fiecărui trăitor aici, pentru că a vrut să introducă în sufletul fiecăruia dintre noi altarul lui Dumnezeu, spre a uşura fiecăruia trăirile bucuriei închinării la Dumnezeu. A purtat  podoabă împărătească   Omul-Dumnezeu, şi chiar dacă podoaba Lui a avut forma unei cununi cu spini, pentru că fruntea Lui trebuia împunsă spre a sângera, tot podoabă împărătească  a rămas, sângele Lui sfinţind spinii podoabei. Omul-Dumnezeu, fără să fi fost niciodată păcătos, are puterea de a ne mântui de păcate, aşa cum o face Atotţiitorul, căci o desăvârşită unire va domni între ei amîndoi.  "Va domni" trebuie înţeles "a domnit din vecie, va domni în vecie" vecia fiind măsura vieţuirii şi domnirii Lor. Iar o desăvârşită unire  trebuie înţeles o unire în toate cele în mod desăvârşit. Omul cu numele Odrasla sau Emanuel sau Soarele (Luca 1:78)  sau Mielul sau Păstorul sau Adevărata viţă  este Dumnezeu din vecie în vecie, desăvârşit unit cu Tatăl prin puterea Duhului Sfânt, care umple cu Iubire această unire.
  Scriu aici şi varianta după Septuaginta, în traducerea lui B. Anania:
Zaharia 6:12 - Şi-i vei zice: "Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: *Iată Bărbatul al cărui nume este Odraslă; şi de sub El va odrăsli şi va zidi Casa Domnului.
Zaharia 6:13 - Şi Acesta va primi putere şi va şedea şi va împărăţi pe tronul Său; şi preot va fi de-a dreapta Lui şi sfat de pace va fi între ei amândoi.*"

2 comentarii:

  1. Fii binecuvantat Teodor, pentru gandurile frumoase pe care ni le impartasesti si noua! >:D<

    RăspundețiȘtergere