marți, 15 noiembrie 2011

nu-Mi schimb hotărârea

Amos 1:11 - Aşa vorbeşte Domnul: " Pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe fraţii săi cu sabia, înăbuşindu-şi mila, a dat drumul mâniei, şi îşi ţinea într'una urgia."

                                      trei nelegiuiri [...] ba patru   pentru Domnul e acelaşi lucru. El ştia că aceste nelegiuiri vor exista, şi încă în număr mare, de aceea a ştiut să ia dinainte nişte hotărâri pe care nu şi le-a schimbat când a venit chiar momentul luării lor. Ar trebui să ne schimbăm noi pentru a-Şi schimba Domnul hotărârile, ar trebui să nu mai facem nelegiuiri. Dar Dumnezeu ştie mai bine decât noi că acest lucru e imposibil, pentru că libertatea pe care ne-a dat-o El conţine şi alte iubiri decât iubirea de Dumnezeu, alte iubiri care ne fac nelegiuitori. Suntem mânioşi iubind altceva în loc să fim miloşi iubindu-L pe Dumnezeu. De aceea urgiile ne sunt mai mari decât liniştile, focul mai mistuitor, luptele mai aprinse. Dar în toate aceste nelegiuiri noi, oamenii, suntem purtătorii unor binecuvântări pe care Dumnezeu, mai mult milos fiind decât mânios, ni le-a dat, şi, trebuie să fim siguri de asta, ni le va da pe mai departe. Sunt numeroase nelegiuirile noastre, dar mai tari decât ele sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Nouă nu ne rămâne decât să le trăim cât mai deplin pe acestea din urmă. Trăindu-le aşa, chiar ele ne vor ajuta să ne împuţinăm nelegiuirile.
  Scriu aici şi varianta după Septuaginta, în traducerea lui B. Anania:
Amos 1:11 - Aşa grăieşte Domnul: "Pentru cele trei păcate ale Idumeii, şi pentru cele patru, Eu nu îi voi face să îşi revină, de vreme ce cu sabie şi-au alungat ei fratele, şi maică necinstit-au pe pământ, şi au făcut din spaimă temei al mărturiei, şi furia şi-au păstrat-o scânteie pentru ceartă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu