miercuri, 25 mai 2011

Căci Domnul a îngăduit

Iosua 11:20 - Căci Domnul a îngăduit ca popoarele acelea să-şi împietrească inima şi să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârşire, fără să aibă milă de ele, şi să le nimicească după cum poruncise lui Moise Domnul.

               Ajutându-se de oameni ori de popoare, Dumnezeu le arată oamenilor ori popoarelor ce trebuie să facă, ori cum trebuie să facă. Se ajută Dumnezeu şi de neînţelegători pentru a-i face pe înţelegători să înţeleagă mai uşor. Se ajută de neînţelegători, ştiind că neînţelegerea lor îi ţine într-o altfel de lume, paralelă cumva cu lumea lui Dumnezeu. Iar momentele în care El se ajută de aceştia sunt momentele de interferenţă între lumea Lui şi lumea lor, dar aceasta privit la nivel spiritual, pentru că la nivel fizic ei tot în lumea creată de Dumnezeu trăiesc. De unde se vede că lumea spirituală este mai importantă decât cea materială, pentru că se ajută de un spiritual greşit Dumnezeu, pentru a întări spiritele înţelegătoare. Domnul a îngăduit ca popoarele acelea să-şi împietrească inima  trebuie să înţelegem că a îngăduit aceasta pentru că acele popoare au vrut aceasta. Domnul, Dumnezeul nostru îngăduie să ne împietrim, sau să nu ne împietrim inimile, iar pe cei care şi le împietresc îi poate folosi, fără ştiinţa lor, pentru a le arăta celor care nu-şi împietresc inimile ce bine fac că nu şi le împietresc, îi ajută deci să facă binele. Luptă împotriva celor cu inimile neîmpietrite cei cu inimile împietrite pentru că aşa vrea Dumnezeu, dar victoria va fi a celor neîmpietriţi la inimi, pentru că pentru ei se luptă Dumnezeu. Cei cu inimile împietrite, tocmai pentru că sunt aşa, nu înţeleg aceasta, ceilalţi, înţelegând, intră în lumea promisiunilor lui Dumnezeu, promisiuni făcute multora precum lui Moise.
   Scriu aici şi varianta după Septuaginta, în traducerea lui B. Anania:
Iosua 11:20 - Că de la Domnul a fost ca inima lor să se întărească în a ieşi cu război împotriva lui Israel, pentru ca să fie ei nimiciţi de istov şi nicio milă să nu fie asupră-le, ci să fie daţi pieirii, aşa cum Domnul îi grăise lui Moise.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu