vineri, 3 februarie 2012

să ne apropiem cu o inimă curată

Evrei 10:19 - Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare liberă în Locul Preasfânt,
Evrei 10:20 - pe calea cea nouă și vie, pe care deschis-o El prin perdeaua dinlăuntru, adică trupul Său,
Evrei 10:21 - și fiindcă avem un Mare Preot pus peste Casa lui Dumnezeu,
Evrei 10:22 - să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, și cu trupul spălat cu o apă curată.

                                                                                                            Păcate noi, noi facem încontinuu, de aceea jertfa lui Cristos trebuie încontinuu spiritual înnoită. Ea este unică și irepetabilă, dar împlinirea ei nu aparține acestei vieți a omenirii. Jertfa lui Isus se întâmplă în această viață, dar consecința ei, mântuirea noastră deci, se va produce în viața viitoare. Jertfa lui Cristos trăită acum spiritual, este puntea de legătură dintre viața aceasta și viața viitoare, dintre om și Dumnezeu. Prin sângele lui Cristos am căpătat o intrare liberă în Locul Preasfânt. Și aici nu este atât de mult vorba despre vreun loc preasfânt din vreo biserică, în care putem oricând și oricum intra, și despre care nici nu prea știm dacă în viața viitoare va exista, căci atunci acolo totul va fi preasfânt, ci este vorba despre Locul Preasfânt din trupul lui Isus Cristos, de aceea zice prin perdeaua dinlăuntru, adică trupul Său. Iar acolo, în inima lui Cristos, nu putem, nu vom putea cu-adevărat intra decât având, fiecare, o inimă curată, o credință deplină, o conștiință curățită de răutate, un trup spălat cu apă curată, ceea ce înseamnă un trup curat, ceea ce înseamnă un trup botezat, ceea ce înseamnă un suflet curat, ceea ce înseamnă un suflet pregătit pentru iertare. Cu-adevărat curat sufletul nostru va deveni abia după primirea prin cuvânt a iertării divine. Acum, spiritual curățindu-ne încontinuu sufletul, doar putem să ne apropiem de Locul Preasfânt, înăuntru vom intra abia după primirea mântuirii.
    Scriu aici și traducerea lui B. Anania:
Evrei 10:19 - Prin urmare, fraților, având noi îndrăznire să intrăm în altar prin sângele lui Hristos,
Evrei 10:20 - pe calea cea nouă și vie pe care El pentru noi a deschis-o prin catapeteasmă, adică trupul Său,
Evrei 10:21 - și având noi Mare Preot peste casa lui Dumnezeu,
Evrei 10:22 - să ne apropiem cu inimă curată, întru deplinătatea credinței, stropindu-ne inimile spre curățire de toată conștiința cea rea, și spălându-ne trupul cu apă curată;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu