sâmbătă, 25 februarie 2012

Noe

Evrei 11:7 - Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și, plin de o teamă sfântă, a făcut o corabie ca să-și scape casa; prin ea, el a osândit lumea, și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință.

                                                        II

   I-a spus Dumnezeu lui Noe, înainte de ploile potopului, să construiască o corabie, apoi i-a spus: Să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. (Geneza 6:18) și Noe așa a făcut  a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu (Geneza 6:22) iar acest lucru noi trebuie să-l considerăm ca un legământ făcut de Dumnezeu cu Noe, prin care acestuia i se garantează salvarea, cu condiția să împlinească cele spuse de Dumnezeu. Și Noe a ascultat și a împlinit. Corabia lui îi era necesară, nu lui Dumnezeu, efortul ascultării pe el îl va salva. De asemenea, după potop, Dumnezeu face un nou legământ cu Noe, legământ pe care l-a pecetluit dând o nouă semnificație curcubeului. Aceste legăminte au fost instituite întru totul de către Dumnezeu, scopurile lor neoprindu-se la Noe și familia lui, ci fiind universale, ele, legămintele de atunci, fiind necondiționate și veșnice. Cristos îi compară pe oamenii din preajma sa cu aceia din vremea lui Noe, întrucât și ei trăiesc de azi pe mâine. Despre răbdarea lui Dumnezeu la construirea corabiei vorbește și prima epistolă a lui Petru, în care, pentru prima oară în perioada nou-testamentară, potopul este interpretat ca antiteză a apei botezului.
Noe  propovăduitor al dreptății  este, prin viața sa, dar mai ales prin modul în care și-a împlinit misiunile încredințate, un model de credință. Noe este un om sfânt.
  Scriu aici și traducerea lui B. Anania:
Evrei 11:7 - Prin credință, luând Noe dumnezeiască înștiințare despre cele ce încă nu se vedeau, cu evlavie a alcătuit o corabie spre mântuirea casei sale; și prin ea a osândit el lumea și a devenit moștenitor al dreptății celei prin credință.
  Scriu aici și Traducerea lumii noi - Martorii lui Iehova:
Evrei 11:7 - Prin credință, Noe, după ce a fost avertizat de Dumnezeu cu privire la lucruri care încă nu se vedeau, a arătat teamă sfântă și a construit o arcă pentru salvarea familiei sale. Prin această credință, el a condamnat lumea și a devenit moștenitor al dreptății care este potrivit credinței.                     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu