luni, 25 iulie 2011

numai după porunca Domnului

2 Împărați 24:3 - Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea Lui, din pricina tuturor păcatelor săvârșite de Manase.

                                            Domnul  voia să lepede pe Iuda dinaintea Lui  pe Iuda în care trăia o parte din poporul despre care Domnul zisese că nu îl va lepăda niciodată. Este vorba acum deci despre o lepădare temporară, pricinuită de multele păcate săvârșite de mai mulți conducători din Iuda, culminând cu acest Manase. Și lepădarea s-a întâmplat, ea luând numele de exil, exil din care o rămășiță se va întoarce, iar istoria gândită și aplicată de Dumnezeu, va continua. Ceea ce este valabil pentru un popor, valabil rămâne și pentru un individ. Sunt perioade din viața noastră când, din cauza unor păcate, Dumnezeu ”ne exilează”. Câte sunt aceste perioade, cât de lungi sau de scurte sunt ele, depinde de fiecare dintre noi. Trăim, cei mai mulți dintre noi, răstimpuri de exil, din care o rămășiță, o rămășiță din sufletul dat nouă de Creator, se întoarce la Cel care îi este izvor, Dumnezeu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu