vineri, 29 iulie 2011

Aaron și fiii săi

1 Cronici 6:49 - Aaron și fiii săi aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot și tămâie pe altarul tămâiei, împlineau toate slujbele în locul preasfânt și făceau ispășire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.

                                         Aaron, preotul lui Dumnezeu pus în slujbă prin cuvântul lui Dumnezeu, era marele preot, iar fiii săi preoți. Ei toți au fost puși în slujbă de către Dumnezeu pentru a împlini  toate slujbele în locul preasfânt, potrivit cu tot ce poruncise Moise   care porunci ale lui Moise erau ale lui Dumnezeu. Aaron și fiii lui...Dumnezeu și fiii Lui. Dacă fiii lui Aaron au fost puși preoți ai lui Dumnezeu, noi fiii lui Dumnezeu trebuie să ne simțim puși un fel de preoți, împlinitori ai unei slujbe în locul preasfânt al sufletului nostru. Fiii lui Aaron au fost și ei și fiii ai lui Dumnezeu, înainte de a fi fii ai lui Aaron, dar lor le-a fost dat ca prin slujbele în locul preasfânt  să facă  ispășire pentru Israel  deci iată: ispășirea unor fii ai lui Dumnezeu-Israel, făcută de fii ai lui Dumnezeu-fiii lui Aaron. Dar dacă fiii lui Aaron , fii ai lui Dumnezeu, au căpătat putere de a face ispășire, la fel noi, fiecare în parte, putem face să avem putere de ispășire asupra noastră, a fiecăruia în parte. Fiecare dintre noi putem deveni proprii preoți ai locului preasfânt di sufletul nostru; prin aceasta nu diminuăm puterea ori menirea preoților aaronici, deveniți preoți ai lui Isus Cristos prin preoția lui Melchisedec, ci o întărim, prin contribuția fiecăruia la acțiunea de ispășire. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu