joi, 21 iulie 2011

după cuvântul Domnului

2 Împărați 7:16 - Poporul a ieșit și a jefuit tabăra sirienilor. Și s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu, și două măsuri de orz cu un siclu, după cuvântul Domnlui.

                                           Așa vorbește Domnul: ”Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu, și două măsuri de orz cu un siclu. Ascultați cuvântul Domnului!”  (2 Împărați 7:1)   Cuvântul este al Domnului, măsurile sunt ale Domnului, prețul este al Domnului, vânzarea este a omului. Vinde omul ce-i dă Domnul, și, de cele mai multe ori, fără ca măcar el să știe, cu prețul stabilit de Domnul. Îi dă Domnul omului 10 arginți, din care el, omul, cu osteneala lui, dar tot cu ajutorul Domnului, trebuie să facă de zece ori 10 arginți. Îi dă Domnul omului floarea de făină și orzul, măsura lor și prețul lor. Ca să-și poată trăi viața tot de Domnul dată, omul trebuie să se folosească de toate câte i le dă Domnul. Dar să se folosească cum?   după cuvântul Domnului ... ascultați cuvântul Domnului   asta însemnând că înainte de a măsura, înainte de a prețui, înainte de a vinde omul trebuie să asculte cuvântul Domnului. Prioritar este cuvântul Domnului!  Măsoară omul, dar măsura este a lui Dumnezeu, prețuiește omul, dar prețul este al lui Dumnezeu, vinde omul, dar cuvântul este al lui Dumnezeu, cuvânt pe care omul nu îl poate măsura, căci nu are măsură, nu îl poate prețui, căci nu are preț, nu-l poate vinde, căci nu e de vânzare. Făină, orz, bani, măsurile lor și prețul lor, ca și măsurile a toate câte le avem și le facem, toate trebuie să se reverse din și în cuvântul Domnului. În  ascultați cuvântul Domnului  se cuprind toate  Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl . Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut nu a fost făcut fără el. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. El era de la început cu Dumnezeu. Și Cuvântul era Dumnezeu (Ioan  1:1,2,3,4,14)    Iată de ce ascultați Cuvântul  înseamnă trăiți și înfăptuiți cuvântul, deci Cuvântul. Acest Cuvânt trebuie să fie viața noastră, și  nu făina, orzul ori banul. Preț la făină, preț la orz, dar niciun preț la Cuvânt? Este de neprețuit Cuvântul, dar asta nu înseamnă că nu are preț; prețul Lui e atât de mare încât noi nu îl putem stabili. Din zece măsuri date de Domnul, omul trebuie însă să își facă de zece ori mai multe, ceea ce însemnă că sporindu-și prețul își apropie omul prețul de prețul Cuvântului. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu