duminică, 10 iulie 2011

Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului

2 Samuel 15:25 - Împăratul a zis lui Țadoc: ”Du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate! Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi și mă va face să văd chivotul, și locașul lui.”

                             Împărat și preot. A fost și a rămas împăratul mai mare decât preotul, lucru aparent nefiresc, Avram fiind cel care a dat zeciuială lui Melchisedec, deci împăratul fiind mai mic decât preotul. Dar atunci Avram încă nu era Avraam, și numai după ce a devenit Avraam a fost nu numai împărat, ci și tată al multor națiuni. Dar faptul că preotul e mai mic decât împăratul nu înseamnă că preoția lui Melchisedec a fost știrbită, dimpotrivă, ea a fost întărită. Căci Melchisedec  împărat al neprihănirii, împărat al Salemului, împărat al păcii,  fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții ... rămâne preot în veac.  Deci împărat și preot în veac Melchisedec, împărat și tată de neamuri, deci și de preoți, Avraam, împărat și căpetenie de oști și de preoți David. Sunt oameni cu trecere înaintea Domnului, aceștia și alții ca ei, oameni care fac ca Mesia să se poată numi Fiu al omului.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu