marți, 19 iunie 2012

A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Evrei 13:20 - Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,
Evrei 13:21 - să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui, și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Cristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.
Evrei 13:25 - Harul să fie cu voi cu toți! Amin.

                                                    Totul se întâmplă cu voia și răbdarea Creatorului. Dumnezeul păcii ne dă, garantându-ne-o, pacea, Dumnezeul iubirii ne dă, curățindu-ne-o, iubirea, Dumnezeul oștirilor ne dă, întărindu-ne-o, puterea de a lupta cu tot ce e de luptat, Atotputernicul lui Iacob ne dă, luminându-ne-o, capacitatea de a-L înțelege, Dumnezeul Cel Viu ne dă, sfințindu-ne-o, viața...Dumnezeu Tatăl nostru, Yahve, Iehova, Adonai, YHVH, Ehyeh asher ehyeh, Eu Sunt Cel Ce Sunt, Domnul Savaot, El, Elohim, Dumnezeu Preaînaltul ne dă, ușurându-ne-o, puterea de a ne înălța, Dumnezeu cel veșnic ne garantează, apropiindu-ne-o, veșnicia. Dumnezeul acesta, atât de multiplu în ipostaze, în putere și în vrere, dar Unul în iubire, ne iubește cu desăvârșire pe fiecare, iubindu-ne așa ne vrea fără păcate, ca să înțelegem că ne vrea mântuirea. Și pentru că El ne vrea mântuiți, El a parafat un Legământ semnat cu sânge divin. Acum semnătura noastră, a fiecăruia, înseamnă să facem voia Lui, a Dumnezeului nostru Tată, Fiu și Duh Sfânt. Adică să fim buni, făcând lucruri bune, să fim sfinți, sfințindu-ne clipele vieții, să fim pe deplin pregătiți a intra în veșnicia pe care și El și noi ne-o dorim. Creindu-ne după chipul și asemănarea Lui, Dumnezeu a vrut să ne dea parte din gloria Lui, spre a-I putea înțelege mai bine mărirea. Dumnezeu ne așteaptă! Noi, simțindu-ne așteptați, suntem datori să-I întregim bucuria, alergând spre El. 
  Scriu aici și traducerea lui B. Anania:
Evrei 13:20 - Iar Dumnezeul păcii, Cel ce L-a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, Marele Păstor al oilor prin sângele unui testament veșnic,
Evrei 13:21 - să vă înzestreze cu tot ceea ce e bun spre a-I face voia, lucrând întru noi ceea ce e bineplăcut înaintea Lui, prin Isus Cristos, Căruia fie-I slava în vecii vecilor! Amin.
Evrei 13:25 - Harul fie cu voi toți! Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu