joi, 27 ianuarie 2011

Să pui în chivot mărturia

Exodul 25:16 - Să pui în chivot mărturia pe care ţi-o voi da.

                           Mărturia aceasta este scrisă pe tablele legământului, dar tot mărturie este vasul  cu mană, şi tot mărturie este toiagul care, înverzind, rodeşte. Tablele legământului, mărturia că Yahveh, Cel care a dat poruncile înscrise, trebuie ascultat, vasul cu mană, mărturia că fără hrana Duhului Sfânt nu putem trăi, toiagul înverzit, mărturia că, pentru a fi mereu în viaţă trebuie să ascultăm Cuvântul.  Aceasta a fost mărturia pe care a dat-o Dumnezeu, trei mărturii în una singură, pusă în chivot, chivot pierdut, dar nu uitat, chivot care, purtat pe drugi, pluteşte dinspre ceruri spre noi, purtat pe aripi de heruvimi. Pierdut, dar nu dispărut, chivotul care Îi poartă în el pe Yahveh, pe Isus Critos şi pe Duhul Sfânt, s-a "ascuns" în sufletele tuturor acelora care Îi poartă în ele pe toţi trei. Tablele, mana şi toiagul din chivot au devenit  hrana noastră spirituală. Iată-ne deci pe noi deveniţi chivoturi, ai căror heruvimi trebuie să ne înalţe, parcurgând drumul invers, dinspre noi spre ceruri.

Un comentariu: