miercuri, 12 ianuarie 2011

Încă puţin, şi au să ma ucidă ...

Exodul 17:4 - Moise a strigat către Domnul, şi a zis: "Ce să fac cu poporul acesta? Încă puţin, şi au să mă ucidă cu pietre."
Exodul 17:12 - Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul deoparte iar altul de alta; şi mâinile lui au rămas întinse până la sfinţitul soarelui.

                       Piatra devenită din ucigătoare piatră înălţătoare. Este, poate, o preînchipuire a pietrei pe care Îşi va clădi Cristos Biserica. Face parte din lucrarea lui Dumnezeu faptul de a face dintr-un instrument de ucidere, căci ştim cu toţii ce a însemnat lapidarea la evrei, un instrument al iubirii; ba mai mult, chiar din Cristos a făcut o Piatră, pusă la colţul unghiului. Este ca şi cum ne-ar spune Dumnezeu: "Înainte de a arunca cu piatra, gândiţi-vă că fiecare piatră cu care vreţi să aruncaţi poate deveni zid de biserică. Nu ucideţi cu pietrele, construţi biserici cu ele!" Iar cel care transformă piatra din piatră-instrument-al-uciderii în piatră-a-zidului-de-biserici, poate sta pe ea cu mâinile întinse fără a mai obosi, căci mâinile lui sunt sprijinite chiar de Dumnezeu, de Acel Dumnezeu Creator care a creat piatra nu spre lapidare, ci spre zidirea de ziduri bisericeşti.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu