miercuri, 19 ianuarie 2011

Eu trimit un Înger înaintea ta

Exodul 23:20 - "Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum, şi să te ducă la locul pe care l-am pregătit.
Exodul 23:21 - Fii cu ochii în patru înaintea Lui, şi ascultă glasul Lui; să nu te împotriveşti Lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci Numele Meu este în El."

                                        Cine altcineva ne poate ierta păcatele decât Singur Dumnezeu? Dar se spune aici despre un Înger că vă va ierta păcatele, căci Numele Meu este în El     Deci iată ce trebuie să înţelegem prin faptul că numai Dumnezeu ne poate ierta păcatele: Dumnezeu, adică Numele Lui. Nume pe care El binevoieşte a Şi-L pune, aşa cum Şi L-a pus în acest Înger, în toţi aceia în care El Îşi găseşte plăcere. Noi trebuie doar, dar tot invocând ajutorul divin, să-i identificăm pe aceia, şi identificându-i, să ne reamintim aceste versete.....
       Scriu aici şi varianta după Septuaginta, în traducerea lui B. Anania:
Ieşirea 23:20 - "Iată, Eu îl trimit pe îngerul Meu înaintea feţei tale, ca să te păzească pe cale, să te ducă în ţara pe care ţi-am gătit-o.
Ieşirea 23:21 - Ia aminte asupra-ţi şi ascultă de el şi să nu-i fii necredincios; că nu te va cruţa, fiindcă Numele Meu este deasupră-i."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu