miercuri, 26 ianuarie 2011

Iată sângele legământului

Exodul 24:8 - Moise a luat sângele, şi a stropit poporul, zicând: "Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte."

                                         Nu ne-au fost suficiente cuvintele pe temeiul cărora Domnul a făcut un legământ prin stropire cu sânge, a fost nevoie, nevoia noastră, de un alt sânge al legământului, sângele perfect al lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că am devenit perfecţi în nevoia noastră de legământ parafat cu un astfel de sânge. Dacă acel sânge, al legământului pe care l-a făcut Domnul atunci, pe temeiul unor cuvinte, ar fi fost suficient, intrarea noastră în mântuire ar fi fost mult mai uşoară. Dar, pentru că, în ciuda marilor noastre nemerite, Dumnezeu a vrut să ne facă uşoară mântuirea, El ne-a uşurat-o prin vărsarea de sânge dumnezeiesc. Toate acele cuvinte, pot fi rostite acum printr-un singur Cuvânt. Toate greşelile noastre pot fi iertate acum prin ascultarea Cuvântului. Ascultare care înseamnă trăire, trăire care înseamnă viaţa petrecută pe calea adevărată. Cuvântul însemnă acum Calea, Adevărul, Viaţa, adică însemnă un drum, o credinţă, o trăire. Drumul spre Cristos, credinţa în Cristos, trăirea lui Cristos, dar, în egală măsură, drumul spre Yahveh, credinţa în Yahveh, trăirea lui Yahveh, apoi, în la fel de egală măsură, drumul spre Duhul Sfânt, credinţa în Duhul Sfânt, trăirea Duhului Sfânt. Legământul pe care l-a făcut Domnul pe temeiul Cuvântului este plin de Duh Sfânt, sfinţenie dată de sfinţenia sângelui cu care a fost parafat acest legământ. De aceea cei care intră în acest legământ, prin respectarea lui devin sfinţi. Iată deci: sfinţenia, rezultat al legământului respectat, deci al mântuirii, dar şi mântuire rezultat al legământului respectat, deci al sfinţeniei. Nu există mântuire fără respectarea legământului şi fără sfinţenie, după cum nu există respectare a legământului fără sfinţenie şi fără mântuire, sau nu există sfinţenie fără respectarea legământului şi fără mântuire. La fel cum nu există Yahveh fără Isus Cristos şi fără Duh Sfânt, nu există Isus Cristos fără Yahveh şi fără Duh Sfânt, nu există Duh Sfânt fără Yahveh şi fără Isus Cristos. În acest fel suntem noi cuprinşi în divinitate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu