sâmbătă, 27 aprilie 2013

Acesta este Fiul Meu preaiubit

Matei 17:3 - Şi iată că li s-a arătat Moise şi Ilie, stând de vorbă cu El.
Matei 17:4 - Petru a luat cuvântul şi a zis lui Isus: "Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei am să fac aici trei colibi: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie."
Matei 17:5 - Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos, cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: "Acesta este Fiul Meu preaibit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!"

                               Putem fi siguri că Yahve Îşi găseşte plăcerea în Fiul Lui din etenitate în eternitate, plăcerile divine nefiind supuse trecerii de timp. Dar nouă, oamenilor, El ne-a comunicat acest lucru în două momente distincte ale existenţei Fiului Lui în formă vizibilă printre noi: în momentul botezului şi în momentul schimbării la faţă. Poate Dumnezeu vrea să ne spună, prin asta, că El Îşi găseşte plăcere şi în aceste două momente, care se pot, sau nu, întâmpla în viaţa fiecărui om: botezul şi schimbarea. Ceea ce poate însemna că aşa cum există un botez, trebuie să existe şi o schimbare. Discuţiile şi controversele asupra felului cum ele trebuie să se întâmple, discuţii cât se poate de omeneşti, nu au cum să le anuleze semnificaţia.
                                                 Ştim că la botez s-a petrecut o deschidere a cerurilor, s-a pogorât Duhul Sfânt, deşi netrimis încă, şi s-a auzit glasul lui Dumnezeu. La schimbarea la faţă s-au arătat Moise şi Ilie, şi s-a auzit glasul lui Dumnezeu. Deci la orice botez, simbolic, se întâmplă o deschidere a cerurilor, se coboară Duhul Sfânt şi poate fi auzit glasul Divinităţii, glas care ne spune despre plăcerea pe care Tatăl o găseşte în Fiul. Dar noi putem înţelege şi că El Îşi găseşte plăcere chiar în ceea ce se întâmplă în acel moment, în botezul acela deci, care ar trebui să fie o oglindă a ceea ce s-a petrecut la primul botez. Apoi, la orice schimbare a noastră putem să admitem că pe drumul pe care-l parcurgem pentru ca schimbarea să devină un fapt, adică o mai mare apropiere de Dumnezeu, pe acel drum deci îi putem întâlni pe Moise şi pe Ilie, adică le putem asculta cuvintele. Dar mai ales Îl putem întâlni pe Isus, auzindu-I cuvintele. Adică o întâlnire cu ei, cu El, înseamnă o auzire a cuvintelor lor, care să ne uşureze schimbarea. Încât eu nu cred că greşim dacă afirmăm că botezul înseamnă o sfinţire, căci atunci se coboară Spiritul Sfânt, iar schimbările înseamnă mai ales nişte trăiri, căci atunci putem auzi cuvinte esenţiale ale Cuvântului.   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu