sâmbătă, 2 martie 2013

o altă inimă

Ezechiel 11:19 - "Le voi da o altă inimă, şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră, şi le voi da o inimă de carne,
Ezechiel 11:20 - ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinescă legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.
Ezechiel 11:21 - Dar acelora a căror inimă simte plăcerea faţă de idolii şi urâciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor," zice Domnul Dumnezeu.

                         Schimbarea inimilor noastre...  Nu cred să fi existat om a cărui inimă să nu necesite schimbare. Schimbare care înseamnă, de fapt, întoarcerea inimilor noastre la inima pe care Dumnezeu a creat-o în pieptul primului om, inima aceea în care veşnicia nu era doar un gând, ci o trăire. Dacă Adam ar fi păzit şi împlinit legile Creatorului, care atunci se reduceau la un singur îndemn, inima lui ar fi rămas inima de carne, inima  în care Creatorul i-a aşezat veşnicie în bătăile vieţii. Dacă ar fi făcut asta, carnea nostră ar fi rămas nestricată, şi inimile neîmpietrite. Carnea noastră, adică a tuturor urmaşilor lui Adam. Ceea ce înseamnă că atunci idoli dintre oameni nu ar mai fi existat, iar fiinţele decăzute dinainte de căderea omului ar fi rămas cumva izolate. Dacă s-ar fi întâmplat aşa, Raiul nu s-ar fi amestecat cu Iadul, iar răstimpul acesta al răscumpărării noastre, căruia noi îi spunem viaţă, nu ar mai fi fost necesar. Atunci toţi oamenii ar fi rămas poporul lui Dumnezeu, iar fiinţele decăzute ar fi rămas în urâciunile lor.  Nu s-a întâmplat însă aşa, de aceea vrea Creatorul să ne dea o altă inimă asemeni aceleia de dinaintea amestecului nostru cu cele idoleşti. Dar pentru că împietrirea inimilor noastre s-a întâmplat, unii aleg să rămână cu ele împietrite. Iată un domeniu în care omul se dovedeşte a fi mai tare decât Dumnezeu, pentru că degeaba ar vrea El să le dea unora  o altă inimă dacă ei nu vor să o reprimească, dacă ei aleg să rămână în împietrirea inimii lor. Răspunderea faţă de libertatea de care Creatorul nu a vrut să ne lipsească, este a noastră, a fiecăruia. 
          Scriu aici şi varianta după Septuaginta, în traducerea lui B. Anania:
Iezechiel 11:19 - "Şi le voi da o altă inimă; şi duh nou voi pune într'înşii; inima lor de piatră le-o voi smulge din trup, şi le voi da o inimă de carne,
Iezechiel 11:20 - pentru ca ei în poruncile Mele să umble şi rânduielile Mele să le păzească şi să le facă; şi ei Îmi vr fi Mie popor, iar Eu le voi fi lor Dumnezeu.
Iezechiel 11:21 - Cât despre cei a căror inimă umblă după urâciunile şi nelegiuirile lor, purtările lor în capul lor le voi întoarce," zice Domnul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu