miercuri, 1 iunie 2011

până în ziua de azi

Iosua 15:63 - Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi iebusiţii au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.

                              Fii ai lui Iuda, izgonire, iebusiţi, Ierusalim, ziua de azi. Ce sunt toate acestea pentru Dumnezeu? Ce sunt ele pentru om? A trebuit să se folosească Dumnezeu de nişte fii ai lui Iuda, care fii n-au reuşit să-i izgonească pe iebusiţi din Ierusalim, care e Iebus, care e Salem-ul lui Melchisedec, şi anume, nu au reuşit să-i izgonească pentru că nu a vrut Domnul să reuşească. A fost Ierusalimul Iebus, a fost Salem, a fost şi Ierusalim Ierusalimul până în ziua de azi şi a rămas câte puţin din fiecare, căci fiecare a fost să fie pentru că Dumnezeu a vrut să fie aşa. Iebusiţii au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi  trebuie înţeles chiar până în ziua de azi, adică şi azi este aşa pentru că a fost atunci aşa, aşa cum a vrut Dumnezeu să fie, aşa cum vrea Dumnezeu să fie. Trăiesc iebusiţii şi azi în Ierusalim prin amintirea trăirii lor acolo, căci Ierusalimul nu  poate fi Ierusalim fără a fi şi Iebus, şi Salem. A intrat Isus Cristos în Ierusalim, dar a intrat şi în Iebus, şi a intrat şi în Salem. A intrat atunci, şi de atunci intră mereu până în ziua de azi care zi de azi însemnă fiecare zi, până la sfârşitul zilelor. Fii ai lui Iuda înseamnă fii ai lui Dumnezeu, izgonire înseamnă primire într-un Ierusalim primitor al tuturor, iebusiţi însemnă şi fii ai lui Iuda, Ierusalim însemnă şi Iebus, şi Salem, şi Ierusalim ceresc, ziua de azi însemnă toate zilele, până la sfârşitul zilelor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu